Po pierwsze: Ludzie

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Jesteśmy wszechstronnym zespołem prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa związanych z działalnością gospodarczą. Lubimy naszą pracę. Nasze silne strony to umiejętność efektywnego komunikowania się oraz pokora w podejściu do obowiązków zawodowych i potrzeb klientów.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Zakładanie firmy

Wybierz optymalną strukturę.

Doradzamy i pomagamy wybrać formę prawną najbardziej odpowiadającą charakterowi biznesu i relacji właścicieli. Zwracamy pilną uwagę na aspekty podatkowe proponując najlepsze rozwiązania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie praktyczne w tworzeniu spółek handlowych, oddziałów, fundacji, trustów i innych form organizacji prawnych zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Finansowanie

Pozyskaj finansowanie.

Wskażemy możliwe źródła i przeprowadzimy Cię przez cały proces pozyskiwania finansowania od prywatnych inwestorów, funduszy lub w ramach oferty publicznej. Poczuj swoja wartość i negocjuj profesjonalnie przy wsparciu doświadczonych doradców.

Mózg widoczny z góry na chipie komputerowym

Własność intelektualna

Twórz i chroń swoją markę.

Brand to Twój najważniejszy środek trwały. Zapewnimy ochronę znakom towarowym, wynalazkom i wzorom przemysłowym. Pomożemy zabezpieczyć prawa autorskie. Damy Ci narzędzia, które sprawią, że tajemnice przedsiębiorstwa pozostaną poufne.

Zatrudnienie

Buduj zespół.

Twoja firma jest tak dobra, ile potrafią Twoi ludzie. Doradzimy przy wyborze optymalnych form zatrudnienia i przygotujemy wzorowe umowy o pracę, kontrakty dla współpracowników, menedżerów i B2B pozwalające Ci zatrudnić lub zatrzymać najlepszych. Pomożemy wdrożyć wysokie standardy współpracy, rozwiązać konflikty z pracownikami, zapewnić ochronę Twojego dobrego imienia i reputacji. Twoja organizacja będzie funkcjonować jak doskonale naoliwiona maszyna.

Umowy gospodarcze

Podpisuj profesjonalne dokumenty.

‘Verba volant, scripta manent’ (‘słowa ulatują, pisma pozostają’) mawiali starożytni i trudno się z tym nie zgodzić. Przygotujemy i sprawdzimy dla Ciebie umowy z klientami, dostawcami, dystrybutorami i innymi partnerami biznesowymi. Profesjonalne podejście do umów handlowych kreuje właściwy wizerunek i zapewnia wiarygodność w oczach kontrahentów.

Połączenia i przejęcia

Łącz siły i rośnij.

Większe ryby zjadają mniejsze – w biznesie mogą jednak niekiedy korzystać na tym wszystkie strony. Pomożemy przeprowadzić przejęcia spółek i przedsiębiorstw, minimalizując ryzyko transakcji i optymalizując obciążenia podatkowe. Jeżeli chcesz skutecznie sprzedać swój biznes, korzystaj ze wsparcia negocjacyjnego doświadczonych i kompetentnych doradców.

Podatki

Poznaj reguły gry.

Jak mówi stare przysłowie – śmierć i podatki to rzecz pewna, ale szczegółowe zasady opodatkowania potrafią przyprawić o ból głowy. Wyjaśnimy Twoją sytuacje podatkową i doradzimy co do sposobów rozwiązania problemów. Podpowiemy optymalne rozwiązania, wskażemy kierunki zmian w przepisach. Dostarczymy argumentów na Twoją korzyść w przypadku kontroli. Będziemy Twoim mieczem i tarczą w sporach z organami skarbowymi. Nasi doradcy podatkowi pomagają uniknąć kłopotów sprawdzając na bieżąco aspekty podatkowe wszystkich istotnych transakcji i innych działań biznesowych klientów.

Restrukturyzacja

Nic nie trwa wieczne.

Czasami jedynym sensownym sposobem rozwiązania problemów finansowych sytuacji jest szybka i efektywna restrukturyzacja lub rozpoczęcie wszystkiego od początku. Doradzimy jakimi możliwościami dysponujesz w konkretnej sytuacji. Poprowadzimy negocjacje z wierzycielami. Szybko i sprawnie przygotujemy dokumentację prawną umożliwiającą przeprowadzenie restrukturyzacji, wynegocjowanie układu lub sprzedaż majątku i oddłużenie w ramach tzw. pre-packu.

Działalność regulowana i wymogi administracyjne

Czujne oko państwa.

‘Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même!’ – „pozwólcie działać, pozwólcie handlować, świat porusza się sam”. Sam wiesz jak niewiele pozostało dzisiaj z XIX – wiecznych ideałów wolności gospodarczej. Sprawdzimy w jakim zakresie planowana przez Ciebie działalność podlega administracyjnym regulacjom. Uzyskamy niezbędne koncesje, zezwolenia, pozwolenia, licencje lub zgody. Przedstawimy szczegółowe informacje o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej w Twojej branży, regulacjach sektorowych, obowiązkach związanych z danymi osobowymi, ograniczeniach reklamy i promocji, ochroną środowiska, dozorem technicznym, ubezpieczeniem, raportowaniem, utrzymaniem mienia i wieloma innymi kwestiami, z którymi na co dzień zmaga się przedsiębiorca.

Zamówienia publiczne

Wygrywaj przetargi, zdobywaj zlecenia.

Rynek zamówień publicznych jest ogromny, ale trzeba umieć poruszać się na nim sprawnie. Uniknij niepotrzebnych błędów formalnych. Poznaj najnowsze przepisy i trzymaj rękę na pulsie – przyswajaj z wyprzedzeniem wciąż zmieniające się reguły gry. Zabezpieczymy Twoje interesy w postępowaniu o zamówienie publiczne, wyjaśnimy wątpliwości, wskażemy dostępne środki prawne i będziemy reprezentować przez organami odwoławczymi.

Spory sądowe i administracyjne

Wsparcie artyleryjskie w toczonych bitwach.

Spory sądowe zdarzają się każdemu – tak jak nieuczciwy kontrahent, niesłowny partner, klient o nieracjonalnych oczekiwaniach, nieszczęśliwe nieporozumienia albo zwykły pech. Łączymy duże doświadczenie procesowe ze zrozumieniem aspektów biznesowych prowadzonych spraw. Przeprowadzamy efektywnie windykację należności.

Nam et ipsa scientia potestas est

– Francis Bacon –

Zasady rozliczeń

Jesteśmy przejrzyści – określamy z góry zasady rozliczeń i szczegółowo dokumentujemy przebieg naszej pracy – zawsze wiesz ile i za co płacisz. Stosujemy modele wynagrodzeń dostosowane do specyfiki sprawy i charakteru relacji z klientem.

Stała miesięczna kwota obejmująca ustalony limit godzin doradztwa prawnego. Ten model wynagrodzeń umożliwia planowanie budżetu oraz negocjowanie szczególnych warunków współpracy. Na podstawie porozumienia SLA gwarantujemy określony poziom obsługi przy udziale dedykowanego opiekuna.
Wynagrodzenie oparte o stawkę godzinową, która podlega indywidualnym negocjacjom. Preferowany model rozliczeń przy współpracy doraźnej lub w razie braku możliwości precyzyjnego oszacowania zakresu zapotrzebowania na nasze usługi. Kładziemy nacisk na przejrzystość ustaleń dotyczących kwestii finansowych oraz zapewnienie pełnej informacji o wydatkach ponoszonych przez klienta w związku z realizacją zlecenia. Możliwe ustalenie maksymalnego budżetu dla przedsięwzięcia lub limitu wymagającego uzyskania dodatkowej autoryzacji.
Określona z góry kwota za prowadzenie danej sprawy lub usługi prawne w ramach określonego projektu. Znany z góry koszt usług doradczych niezależnie od czasu poświęconego przez nas faktycznie dla realizacji zlecenia. Wynagrodzenie może być płatne w kilku ratach, w tym częściowo jako zaliczka.
Wynagrodzenie mające zwykle charakter prowizji za osiągnięcie ustalonego celu (rezultatu) i wymierne efekty pracy naszego zespołu. Stosowane w sporach sądowych, negocjacjach z kontrahentami lub w innych okolicznościach wg ustaleń z klientem.