Gdzie nas znaleźć?

Nasze biuro znajduje się w południowej części Krakowa. Dogodny układ komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd zarówno z centrum miasta, jak również wprost z węzłów obwodnicy autostradowej łączącej Kraków ze Śląskiem, Podkarpaciem oraz południową Małopolską.

Kontakt

Napisz do nas lub zadzwoń korzystając z poniższych danych kontaktowych.

T: +48 12 307 96 96
M: +48 602 399 449
E: biuro@dgp.legal

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 18:00

Prosimy o uprzednie ustalenie terminu spotkania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Doniec Górecki & Partnerzy Sp.k.
ul. Stefana Korbońskiego 6
30-443 Kraków

REGON: 362472945
NIP: 6793115993
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000574486