IT
gaming
startupy
venture capital

Sztuka prawniczego hackerstwa

Doskonale rozumiemy kluczowe aspekty biznesowe, specyfikę i język branży. Zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne zarówno startupom, jak i rozwiniętym przedsiębiorstwom z sektora technologicznego. Pomagamy przeprowadzać transakcje oraz wspieramy projekty inwestycyjne aniołów biznesu i funduszy venture capital.

Umowy IT

Obsługujemy projekty informatyczne związane z wdrażaniem w przedsiębiorstwach rozwiązań ERP / CMR. Negocjujemy umowy wdrożeniowe, licencyjne, serwisowe, umowy dotyczące przygotowania aplikacji lub ich elementów, a także umowy związane z rozwojem istniejącego oprogramowania. Pomagamy opracować modele biznesowe współpracy, doradzamy co do kluczowych warunków i parametrów jakościowych (SLA), poprzez instrumenty prawne wspieramy zarządzanie ryzykiem. Znamy międzynarodowe standardy branżowe i poruszamy się swobodnie w anglojęzycznym otoczeniu (obsługa projektów w języku angielskim).

Projekty webowe

Pomagamy w przygotowaniu i wdrażaniu projektów informatycznych opartych na rozwiązaniach sieciowych (e-sprzedaż, SaaS). Przygotowujemy pełną dokumentacje prawną (umowy, regulaminy, polityka prywatności, klauzule), doradzamy mi.n. w zakresie regulacji ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, własności intelektualnej, promocji i marketingu projektu.

Własność intelektualna

Zapewniamy profesjonalne zabezpieczenie własności intelektualnej w relacjach z partnerami, podwykonawcami i personelem oraz wsparcie prawne przy staraniach o patenty na wynalazki, rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Oferujemy instrumenty umożliwiające skuteczną ochronę informacji poufnych oraz baz danych. Przeprowadzamy specjalistyczne przeglądy due dilgence dla firm w zakresie prawa autorskiego i własności przemysłowej oraz szkolenia dla menedżerów i personelu prowadzone z punktu widzenia kluczowych problemów praktyki biznesowej. Reprezentujemy strony w sporach dotyczących własności intelektualnej.

Startupy, inwestorzy, seed & venture capital

Wspieramy prawnie procesy związane z profesjonalnym uruchomieniem nowych projektów biznesowych. Obsługujemy transakcje kapitałowe – przeprowadzamy due diligence, opracowujemy i negocjujemy term sheet’y, umowy inwestycyjne oraz umowy wspólników. Doradzamy spółkom w procesie pozyskania finansowania – zapewniamy wsparcie w negocjacjach i transakcjach z udziałem funduszy private equity / venture capital, inwestorów branżowych i indywidualnych.

Programy motywacyjne i opcje

Przygotowujemy i wdrażamy zindywidualizowane programy motywacyjnego dla menedżerów i pracowników spółek w oparciu o warranty subskrypcyjne, obligacje, opcje lub inne instrumenty finansowe. Uwzględniamy kluczowe aspekty podatkowe i aktualne stanowisko organów podatkowych. Opracowujemy koncepcje i modele programów motywacyjnych oraz kompletną dokumentację prawną. Doradzamy w trakcie realizacji programu i zapewniamy wsparcie umożliwiające jego efektywne przeprowadzenie.

Exit planning, fuzje i przejęcia

Doradzamy przy planowaniu wyjść kapitałowych oraz maksymalizacji wartości firmy na potrzeby transakcji sprzedaży. Reprezentujemy strony w transakcjach sprzedaży lub nabywania spółek i przedsiębiorstw. Opracowujemy koncepcje i modele finansowania transakcji. Obsługujemy m.in. transakcje wykupu lewarowanego/menedżerskiego (LBO/MBO), odwrotne przejęcia (RTO) oraz nietypowe modele transakcje wymagających dostosowania istniejących instrumentów prawnych do szczególnych okoliczności. Zapewniamy doradztwo w zakresie możliwych sposobów optymalizacji podatkowej działań związanych z planowana transakcją.