Restrukturyzacje i upadłości

Krok wstecz, dwa kroki naprzód

Zapewniamy wsparcie w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przeprowadzamy przez proces restrukturyzacji oraz umożliwiamy profesjonalne przygotowanie upadłości. Zabezpieczamy interesy wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz doradzamy inwestorom zainteresowanym nabyciem przedsiębiorstwa lub składników majątkowych.

Postępowania restrukturyzacyjne

Przeprowadzamy kompleksową analizę sytuacji przedsiębiorstw zmagających się z problemami finansowymi i dobieramy optymalne rozwiązania mające na celu uniknięcie niewypłacalności. Zapewniamy wsparcie w postępowaniach restrukturyzacyjnych, w tym postępowaniach układowych i sanacyjnych, które poprzez zawarcie układu z wierzycielami umożliwiają dłużnikowi naprawę przedsiębiorstwa, oddłużenie, a w konsekwencji dają szansę na nowe otwarcie.

Współpracując z doradcami podatkowymi, analitykami finansowymi i ekspertami z zakresu uzyskiwania finansowania zewnętrznego, oferujemy kompleksowe wsparcie na etapie przygotowywania wstępnego planu restrukturyzacyjnego, propozycji układowych, poszukiwania źródeł finansowania, uczestnictwa w negocjacjach z wierzycielami oraz reprezentacji w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego.

Postępowania upadłościowe

Oferujemy pomoc prawną podmiotom ubiegającym się o ochronę przed wierzycielami i otwarcie postępowania upadłościowego. Zapewniamy profesjonalne przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości wraz z kompletną dokumentacją prawną.

Zabezpieczenie interesów wierzycieli

Oferujemy pomoc wierzycielom firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub ogłoszono upadłość. Dokonujemy zgłoszeń wierzytelności, sporządzamy wnioski o wyłączenie mienia z masy upadłości, analizujemy propozycje układowe i podejmujemy szereg innych działań niezbędnych dla ochrony praw w toku postępowania oraz po jego zakończeniu. Kontrolujemy poszczególne etapy postępowania, pozostając w stałym kontakcie z syndykiem, zarządcą lub nadzorcą. Na zlecenie wierzycieli przygotowujemy również wnioski o ogłoszenie upadłości dłużników.

Wsparcie dla inwestorów

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz inwestorów zainteresowanych nabyciem przedsiębiorstwa upadłego (również w formie pre-packu) lub też poszczególnych składników likwidowanego majątku. Reprezentujemy inwestora w procedurze przetargowej, jak również na etapie negocjowania warunków sprzedaży z właścicielami oraz syndykiem masy upadłości.