Rynek kapitałowy
instrumenty finansowe
spółki akcyjne
corporate governance

Uruchom kapitał

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej inwestycji kapitałowych na rynku publicznym i prywatnym, procesach IPO i SPO, sprzedaży przedsiębiorstw, transakcjach M&A, wykupach menedżerskich. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek akcyjnych. Zabezpieczamy interesy prywatnych inwestorów i funduszy.

Inwestycje kapitałowe i transakcje

We handle capital transactions – we conduct comprehensive due diligence, prepare and negotiate term sheets, investment agreements and shareholder agreements. We protect the interests of individual investors and funds. We advise companies on the process of obtaining financing on the public and private market, on pre-IPO issues and mezzanine transactions. We provide support for companies in negotiations and transactions with private equity / venture capital funds and industry investors.

Giełda

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne przy przeprowadzaniu pierwszych oferty publicznych (IPO) oraz wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku głównym GPW w Warszawie lub NewConnect. Współpracujemy z domami maklerskimi, doradcami finansowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w ofertę. Doradzamy w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

Akcje i obligacje

Zajmujemy się obsługą emisji akcji i obligacji oraz doradztwem przy wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynkach zorganizowanych. Przygotowujemy warunki emisji, elementy prospektów, memorandów, dokumentów informacyjnych i ofertowych. Obsługujemy także emisje prywatne i oferty pozagiełdowe. Pomagamy w opracowaniu spójnej koncepcji i modelu oferty oraz efektywnym przeprowadzeniu transakcji.

Fuzje i przejęcia, sprzedaż firm

Reprezentujemy strony w transakcjach sprzedaży lub nabycia spółek i przedsiębiorstw. Opracowujemy koncepcje i modele finansowania transakcji. Obsługujemy m.in. transakcje wykupu lewarowanego/menedżerskiego (LBO/MBO), odwrotne przejęcia (RTO) oraz nietypowe modele transakcje wymagających dostosowania istniejących instrumentów prawnych do szczególnych okoliczności. Zapewniamy doradztwo w zakresie możliwych sposobów optymalizacji podatkowej działań związanych z planowana transakcją.

Obowiązki informacyjne i regulacje spółek publicznych

Doradzamy spółkom publicznym w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych i szczegółowych regulacji dotyczących emitentów oraz obrotu instrumentami finansowymi – przeprowadzania wezwań na akcje, squeeze-out i reverse squeeze-out, delistingu akcji, list insiderów, transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze, ujawniania posiadania znacznych pakietów akcji (progi udziałowe), relacji z akcjonariuszami i polityki informacyjnej.

Programy motywacyjne

Przygotowujemy i wdrażamy zindywidualizowane programy motywacyjnego dla menedżerów i pracowników spółek w oparciu o warranty subskrypcyjne, obligacje, opcje lub inne instrumenty finansowe. Uwzględniamy kluczowe aspekty podatkowe i aktualne stanowisko organów podatkowych. Opracowujemy koncepcje i modele programów motywacyjnych oraz kompletną dokumentację prawną. Doradzamy w trakcie realizacji programu i zapewniamy wsparcie umożliwiające jego efektywne przeprowadzenie.

Spółki akcyjne - sprawy korporacyjne - corporate governance

Zajmujemy się obsługą korporacyjną organów spółek akcyjnych, prowadzeniem posiedzeń, sporządzenie i weryfikacją dokumentów korporacyjnych. Oferujemy wszechstronne kompetentne doradztwo dotyczące funkcjonowania spółek akcyjnych (w tym spółek publicznych) oparte na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tworzymy, przekształcamy, łączymi i dzielimy spółki. Nadzorujemy i monitorujemy działalność spółek na zlecenie właścicieli – jako członkowie rad nadzorczych uczestniczymy w procesie nadzoru korporacyjnego. Zapewniamy wsparcie negocjacyjne i reprezentację w sporach wynikłych na tle stosunków korporacyjnych oraz inne usługi doradcze dotyczące szeroko rozumianego prawa spółek.