Branża budowlana
działalność deweloperska
infrastruktura
nieruchomości

Buduj na solidnych podstawach

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej firm budowlanych i deweloperskich, kontraktach budowlanych, transakcjach związanych z kupnem i sprzedażą nieruchomości, rynku infrastruktury przesyłowej i drogowej oraz w prawie budowlanym. Od lat pomagamy deweloperom mieszkaniowym jak i komercyjnym. Zabezpieczamy interesy firm budowlanych oraz inwestorów. Wspieramy najemców oraz wynajmujących powierzchnie handlowe, magazynowe i biurowe.

Kontrakty budowlane

Wspieramy zarówno inwestorów jak i wykonawców zabezpieczając ich interesy umowami budowlanymi. Problemy podwykonawstwa, kar umownych, robót dodatkowych czy odpowiedzialności kontraktowej zabezpieczamy na etapie tworzenia umowy bądź jej negocjowania. Reprezentujemy w procesach sądowych wynikłych na tle umów budowlanych. Pomagamy w ugodowym zakończeniu konfliktów pomiędzy inwestorami a wykonawcami, jak i pomiędzy wykonawcami a ich podwykonawcami.

Branża deweloperska

Kompleksowo doradzamy deweloperom mieszkaniowym i komercyjnym. Wspieramy w procedurach administracyjnych i w negocjacjach z wykonawcami. Pomagamy okiełznać prawnie budowę. Zabezpieczamy deweloperów umownie i wspieramy w trakcie negocjacji. W razie potrzeby reprezentujemy przed sądami i organami administracji wszelkich szczebli i instancji.

Obrót nieruchomościami

Tworzymy, negocjujemy i opiniujemy umowy kupna/sprzedaży nieruchomości. Mamy doświadczenie w obsłudze dużych transakcji – nieruchomości gruntowych jak i gotowych obiektów handlowych (marketów, galerii), magazynowych, mieszkaniowych i biurowych. Badamy stan prawny nieruchomości. Zapewniamy bezpieczeństwo transakcji i dbamy aby druga strona respektowała zapisy kontraktu. Każdą transakcję nieruchomościową analizujemy pod kątem podatkowym.

Umowy najmu i dzierżawy

Mamy bogate doświadczenie w komercjalizowaniu nieruchomości. Pomagamy wynajmować budynki i lokale handlowe na etapie negocjacji i tworzenia umowy. Wspieramy najemców galerii handlowych jak i interesy najemców oraz właścicieli magazynów i biur. Pomagamy przestrzegać zapisy umów najmu i dzierżawy. Wspieramy w egzekwowaniu należności od niesolidnych najemców lub dzierżawców.

Prawo budowlane

Wspieramy przy uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych. Pomagamy zaskarżyć niekorzystne rozstrzygnięcia organów budowlanych. Reprezentujemy inwestorów przed urzędami i sądami administracyjnymi. Pomagamy przy niespodziewanych zmianach przepisów budowlanych. Mamy doświadczenie w negocjacjach z architektami, organami nadzoru i sąsiadami. Pomagamy egzekwować przestrzeganie prawa budowlanego przez wykonawców.