Rynek kapitałowy
instrumenty finansowe
spółki akcyjne
corporate governance

Uruchom kapitał

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej inwestycji kapitałowych na rynku publicznym i prywatnym, procesach IPO i SPO, sprzedaży przedsiębiorstw, transakcjach M&A, wykupach menedżerskich. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek akcyjnych. Zabezpieczamy interesy prywatnych inwestorów i funduszy.

Inwestycje kapitałowe i transakcje

Obsługujemy transakcje kapitałowe – przeprowadzamy kompleksowe due diligence, opracowujemy i negocjujemy term sheet’y, umowy inwestycyjne oraz umowy wspólników. Zabezpieczamy interesy inwestorów indywidualnych i funduszy. Doradzamy spółkom w procesie pozyskania finansowania na rynku publicznym i prywatnym, przy emisjach akcji w ramach pre-IPO oraz transakcjach typu mezzanine . Zapewniamy wsparcie dla spółek w negocjacjach i transakcjach z udziałem funduszy private equity / venture capital oraz inwestorów branżowych.

Giełda

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne przy przeprowadzaniu pierwszych oferty publicznych (IPO) oraz wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku głównym GPW w Warszawie lub NewConnect. Współpracujemy z domami maklerskimi, doradcami finansowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w ofertę. Doradzamy w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

Akcje i obligacje

Zajmujemy się obsługą emisji akcji i obligacji oraz doradztwem przy wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynkach zorganizowanych. Przygotowujemy warunki emisji, elementy prospektów, memorandów, dokumentów informacyjnych i ofertowych. Obsługujemy także emisje prywatne i oferty pozagiełdowe. Pomagamy w opracowaniu spójnej koncepcji i modelu oferty oraz efektywnym przeprowadzeniu transakcji.

Fuzje i przejęcia, sprzedaż firm

Reprezentujemy strony w transakcjach sprzedaży lub nabycia spółek i przedsiębiorstw. Opracowujemy koncepcje i modele finansowania transakcji. Obsługujemy m.in. transakcje wykupu lewarowanego/menedżerskiego (LBO/MBO), odwrotne przejęcia (RTO) oraz nietypowe modele transakcje wymagających dostosowania istniejących instrumentów prawnych do szczególnych okoliczności. Zapewniamy doradztwo w zakresie możliwych sposobów optymalizacji podatkowej działań związanych z planowana transakcją.

Obowiązki informacyjne i regulacje spółek publicznych

Doradzamy spółkom publicznym w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych i szczegółowych regulacji dotyczących emitentów oraz obrotu instrumentami finansowymi – przeprowadzania wezwań na akcje, squeeze-out i reverse squeeze-out, delistingu akcji, list insiderów, transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze, ujawniania posiadania znacznych pakietów akcji (progi udziałowe), relacji z akcjonariuszami i polityki informacyjnej.

Programy motywacyjne

Przygotowujemy i wdrażamy zindywidualizowane programy motywacyjnego dla menedżerów i pracowników spółek w oparciu o warranty subskrypcyjne, obligacje, opcje lub inne instrumenty finansowe. Uwzględniamy kluczowe aspekty podatkowe i aktualne stanowisko organów podatkowych. Opracowujemy koncepcje i modele programów motywacyjnych oraz kompletną dokumentację prawną. Doradzamy w trakcie realizacji programu i zapewniamy wsparcie umożliwiające jego efektywne przeprowadzenie.

Spółki akcyjne - sprawy korporacyjne - corporate governance

Zajmujemy się obsługą korporacyjną organów spółek akcyjnych, prowadzeniem posiedzeń, sporządzenie i weryfikacją dokumentów korporacyjnych. Oferujemy wszechstronne kompetentne doradztwo dotyczące funkcjonowania spółek akcyjnych (w tym spółek publicznych) oparte na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tworzymy, przekształcamy, łączymi i dzielimy spółki. Nadzorujemy i monitorujemy działalność spółek na zlecenie właścicieli – jako członkowie rad nadzorczych uczestniczymy w procesie nadzoru korporacyjnego. Zapewniamy wsparcie negocjacyjne i reprezentację w sporach wynikłych na tle stosunków korporacyjnych oraz inne usługi doradcze dotyczące szeroko rozumianego prawa spółek.