Uruchom kapitał

Rynek kapitałowy, instrumenty finansowe, spółki akcyjne, corporate governance

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej inwestycji kapitałowych na rynku publicznym i prywatnym, procesach IPO i SPO, sprzedaży przedsiębiorstw, transakcjach M&A, wykupach menedżerskich. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek akcyjnych. Zabezpieczamy interesy prywatnych inwestorów i funduszy.

Inwestycje kapitałowe i transakcje

Obsługujemy transakcje kapitałowe – przeprowadzamy kompleksowe due diligence, opracowujemy i negocjujemy term sheet’y, umowy inwestycyjne oraz umowy wspólników. Zabezpieczamy interesy inwestorów indywidualnych i funduszy. Doradzamy spółkom w procesie pozyskania finansowania na rynku publicznym i prywatnym, przy emisjach akcji w ramach pre-IPO oraz transakcjach typu mezzanine . Zapewniamy wsparcie dla spółek w negocjacjach i transakcjach z udziałem funduszy private equity / venture capital oraz inwestorów branżowych.

Giełda

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne przy przeprowadzaniu pierwszych oferty publicznych (IPO) oraz wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku głównym GPW w Warszawie lub NewConnect. Współpracujemy z domami maklerskimi, doradcami finansowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w ofertę. Doradzamy w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

Akcje i obligacje

Zajmujemy się obsługą emisji akcji i obligacji oraz doradztwem przy wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynkach zorganizowanych. Przygotowujemy warunki emisji, elementy prospektów, memorandów, dokumentów informacyjnych i ofertowych. Obsługujemy także emisje prywatne i oferty pozagiełdowe. Pomagamy w opracowaniu spójnej koncepcji i modelu oferty oraz efektywnym przeprowadzeniu transakcji.

Fuzje i przejęcia, sprzedaż firm

Reprezentujemy strony w transakcjach sprzedaży lub nabycia spółek i przedsiębiorstw. Opracowujemy koncepcje i modele finansowania transakcji. Obsługujemy m.in. transakcje wykupu lewarowanego/menedżerskiego (LBO/MBO), odwrotne przejęcia (RTO) oraz nietypowe modele transakcje wymagających dostosowania istniejących instrumentów prawnych do szczególnych okoliczności. Zapewniamy doradztwo w zakresie możliwych sposobów optymalizacji podatkowej działań związanych z planowana transakcją.

Obowiązki informacyjne i regulacje spółek publicznych

Doradzamy spółkom publicznym w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych i szczegółowych regulacji dotyczących emitentów oraz obrotu instrumentami finansowymi – przeprowadzania wezwań na akcje, squeeze-out i reverse squeeze-out, delistingu akcji, list insiderów, transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze, ujawniania posiadania znacznych pakietów akcji (progi udziałowe), relacji z akcjonariuszami i polityki informacyjnej.

Programy motywacyjne

Przygotowujemy i wdrażamy zindywidualizowane programy motywacyjnego dla menedżerów i pracowników spółek w oparciu o warranty subskrypcyjne, obligacje, opcje lub inne instrumenty finansowe. Uwzględniamy kluczowe aspekty podatkowe i aktualne stanowisko organów podatkowych. Opracowujemy koncepcje i modele programów motywacyjnych oraz kompletną dokumentację prawną. Doradzamy w trakcie realizacji programu i zapewniamy wsparcie umożliwiające jego efektywne przeprowadzenie.

Spółki akcyjne - sprawy korporacyjne - corporate governance

Zajmujemy się obsługą korporacyjną organów spółek akcyjnych, prowadzeniem posiedzeń, sporządzenie i weryfikacją dokumentów korporacyjnych. Oferujemy wszechstronne kompetentne doradztwo prawne dotyczące funkcjonowania spółek akcyjnych (w tym spółek publicznych) oparte na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Zajmujemy się tworzeniem, przekształcaniem, łączeniem i podziałem spółek, operacjami kapitałowymi i relacjami z akcjonariuszami. Nadzorujemy i monitorujemy działalność spółek na zlecenie właścicieli – jako członkowie rad nadzorczych uczestniczymy w procesie nadzoru korporacyjnego. Zapewniamy wsparcie negocjacyjne i reprezentację w sporach wynikłych na tle stosunków korporacyjnych oraz inne usługi doradcze dotyczące szeroko rozumianego prawa spółek.

Zespół Kancelarii

Oferujemy kompetentne doradztwo ekspertów prawnych skupionych na tworzeniu wartości dla Ciebie. Specjalizujemy się w obszarach prawa związanych z działalnością gospodarczą.

Zasady rozliczeń

Jesteśmy przejrzyści – określamy z góry zasady rozliczeń i szczegółowo dokumentujemy przebieg naszej pracy – zawsze wiesz ile i za co płacisz. Stosujemy modele wynagrodzeń dostosowane do specyfiki sprawy i charakteru relacji z klientem.

Stała miesięczna kwota obejmująca ustalony limit godzin doradztwa prawnego. Ten model wynagrodzeń umożliwia planowanie budżetu oraz negocjowanie szczególnych warunków współpracy. Na podstawie porozumienia SLA gwarantujemy określony poziom obsługi przy udziale dedykowanego opiekuna.
Wynagrodzenie oparte o stawkę godzinową, która podlega indywidualnym negocjacjom. Preferowany model rozliczeń przy współpracy doraźnej lub w razie braku możliwości precyzyjnego oszacowania zakresu zapotrzebowania na nasze usługi. Kładziemy nacisk na przejrzystość ustaleń dotyczących kwestii finansowych oraz zapewnienie pełnej informacji o wydatkach ponoszonych przez klienta w związku z realizacją zlecenia. Możliwe ustalenie maksymalnego budżetu dla przedsięwzięcia lub limitu wymagającego uzyskania dodatkowej autoryzacji.
Określona z góry kwota za prowadzenie danej sprawy lub usługi prawne w ramach określonego projektu. Znany z góry koszt usług doradczych niezależnie od czasu poświęconego przez nas faktycznie dla realizacji zlecenia. Wynagrodzenie może być płatne w kilku ratach, w tym częściowo jako zaliczka.
Wynagrodzenie mające zwykle charakter prowizji za osiągnięcie ustalonego celu (rezultatu) i wymierne efekty pracy naszego zespołu. Stosowane w sporach sądowych, negocjacjach z kontrahentami lub w innych okolicznościach wg ustaleń z klientem.

Nie chcę, żeby prawnik mówił mi, czego nie można. Zatrudniam go, aby wyjaśnij mi, jak zrobić to, co chcę zrobić.

— J.P. MORGAN —

Newsletter

Zapisz się na darmowy newsletter. Otrzymasz porady ekspertów w przystępnej formie i bezpłatny udział w webinariach.

  • Zmiany w PIT cz. 3

    WYNAGRODZENIE DLA MAŁŻONKA KOSZTEM Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiła znacząca zmiana w rozliczaniu wynagrodzenia wypłacanego małżonkowi oraz ma ...
    Read more
  • Zmiany w PIT cz. 2

    ZMIANA TERMINU ZWROTU NADPŁATY Jak wspominaliśmy w poprzedniej części naszego artykułu o PIT, zmianie ulegnie termin zwrotu nadpłaty wynikające ...
    Read more