Author Michał Górecki

CENY TRANSFEROWE Na mocy nowelizacji ustaw o PIT i CIT, weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych. Zmiany obowiązują od początku 2019 roku. Definicja podmiotów powiązanych Ustawa zmieniająca ...
Read More
Okres przejściowy 1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. Dotyczy ono wyłączenia lub odroczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o ...
Read More
CO NOWEGO W CIT? Od tego roku obowiązuje nowa stawka CIT, wynosząca 9%. Dotyczy ona tzw. małych podatników. O nowej stawce pisaliśmy szerzej w naszym artykule nt. "Zmiany w ustawach ...
Read More
WYNAGRODZENIE DLA MAŁŻONKA KOSZTEM Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiła znacząca zmiana w rozliczaniu wynagrodzenia wypłacanego małżonkowi oraz małoletnim dzieciom. Wartość pracy małżonka podatnika oraz jego małoletnich dzieci nadal nie ...
Read More
ZMIANA TERMINU ZWROTU NADPŁATY Jak wspominaliśmy w poprzedniej części naszego artykułu o PIT, zmianie ulegnie termin zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania podatkowego. W przypadku złożenia zeznania w formie elektronicznej, termin ...
Read More
W 2019 r. nastąpił szereg zmian dot. podatku dochodowego od osób prawnych. O niektórych z nich pisaliśmy wcześniej (Zmiany w ustawach o PIT i CIT, Samochód osobowy – zmiany w ...
Read More
KASY FISKALNE ONLINE Zgodnie z pierwotnymi założeniami, planowano wprowadzić obowiązek stosowania kas fiskalnych online od stycznia 2019 r. Miał dotyczyć jedynie określonych branż: gastronomia, paliwa, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, usługi ...
Read More
NOWY JPK_VAT Od 1 lipca 2019 roku wdrożony zostanie nowy plik JPK_VAT. Jego przesyłanie ma zastąpić składane obecnie deklaracje VAT (VAT-7 i VAT-7K) oraz informację podsumowującą VAT-27. Nowy plik JPK_VAT ...
Read More
ZASADY OPODATKOWANIA VAT BONÓW W ramach zmiany ustawy o VAT z listopada 2018 r., od 1 stycznia opodatkowana została emisja i obrót bonami. Do ustawy wprowadzono definicję „bonu” oraz rozróżnienie ...
Read More