W 2019 r. nastąpił szereg zmian dot. podatku dochodowego od osób prawnych. O niektórych z nich pisaliśmy wcześniej (Zmiany w ustawach o PIT i CIT, Samochód osobowy – zmiany w świetle podatków dochodowych). W ramach naszego cyklu Podatki 2019 proponujemy Państwu skondensowane spojrzenie na ostatnie zmiany w PIT. W pierwszej części artykułu koncentrujemy się na zmianach dotyczących wyboru przez przedsiębiorców podatku liniowego oraz składania deklaracji PIT.

WYDATKI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ SAMOCHODU

W 2019 roku wprowadzono wiele zmian przepisów dotyczących eksploatacji samochodów osobowych. Szerzej zmiany te zostały opisane w naszym artykule – Samochód osobowy – zmiany w świetle podatków dochodowych. Z uwagi na zakres zmian w tej kwestii, polecamy Państwu zapoznanie się z powyższym artykułem.

WYBÓR PODATKU LINIOWEGO OD NOWEGO ROKU

1 stycznia 2019 r. w życie weszła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Wprowadza ona m. in. zmodyfikowane zasady wyboru opodatkowania liniowego przez przedsiębiorców od początku 2019 r.

Przedsiębiorca ma wybór

Osoby prowadzące działalność gospodarczą co do zasady opodatkowane są według skali podatkowej (podatek 18% lub 32%). Istnieje jednak możliwość złożenia oświadczenia o zastosowaniu do ich przychodów podatku liniowego, pobieranego według stopy 19%.

Nowe terminy

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy terminy składania oświadczeń o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym. Od początku tego roku podatnik będzie zobowiązany zawiadomić o wyborze naczelnika urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód w roku podatkowym. Ewentualnie, jeśli taki przychód osiągnie w grudniu, będzie on musiał zawiadomić organ do końca roku podatkowego.

Oświadczenie dopiero w lutym

Zmiana ta dotyczy również podatników, którzy po raz pierwszy wybiorą w 2019 r. opodatkowanie liniowe. Taki podatnik będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia na wyżej wymienionych zasadach, tj. do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód. W przypadku rozpoczynania działalności w styczniu 2019 roku termin na złożenie takiego zawiadomienia minie zatem 20 lutego 2019 r.

Co z opodatkowanymi liniowo przed 2019 r.?

Podatnicy, którzy złożyli zawiadomienie przed 1 stycznia i nadal chcą korzystać z tej formy opodatkowania, nie muszą składać zawiadomienia ponownie. Zawiadomienia złożone przed 1 stycznia zachowują swoją moc również w latach podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2018 r.

ZMIANA W TERMINACH SKŁADANIA ZEZNAŃ

Zeznanie podatkowe za 2018 rok przygotuje za podatnika urząd skarbowy bez potrzeby składania jakiegokolwiek wniosku.

Portal podatkowy

Między 15 lutego a 30 kwietnia każda osoba będzie mogła zapoznać się ze swoim PIT-em na Portalu Podatkowym. Podatnik będzie mógł zaktualizować swój numer rachunku osobistego i złożyć zeznanie przez Internet.

Termin złożenia deklaracji

Deklaracja podatkowa będzie mogła zatem zostać złożona w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zostanie przyjęte domniemanie, że w przypadku wcześniejszego złożenia zeznania podatkowego, zeznanie to zostało złożone w dniu 15 lutego. Jeśli podatnik zdecyduje się na elektroniczną formę złożenia PIT-u, to zwrot pieniędzy otrzyma do 45 dni. Nie będzie możliwości niewpłacenia zaliczki na podatek za grudzień lub ostatni kwartał roku poprzedniego, jeżeli zeznanie podatkowe zostanie złożone przed 20 stycznia.

Wstępne zeznania podatkowe

W okresie od 15 lutego do 30 kwietnia podatnik będzie mógł wstępne zeznanie podatkowe:
● zaakceptować – wówczas zeznanie złożone jest z dniem jego zaakceptowania;
● zmodyfikować i zaakceptować – wówczas zeznanie złożone jest z dniem jego zaakceptowania;
● odrzucić – wówczas powinien sam złożyć zeznanie podatkowe do 30 kwietnia;
● nie odrzucać, ale złożyć papierowe – wówczas przygotowane zeznanie elektroniczne zostanie uznane za niezłożone;
● nic nie robić – zostanie przyjęte domniemanie, że zeznanie podatkowe zostało złożone w ostatnim dniu terminu (30 kwietnia 2019 r.).

W 2019 r. organy podatkowe przygotują wyłącznie PIT-37 i PIT-38.