Masz start-up? Negocjujesz umowę inwestycyjną z funduszem VC lub aniołem biznesu? A może znalazłeś już odbiorcę swojego produktu i chcesz uregulować szczegóły współpracy?

Zgłoś sie do nas już dziś!

DLA KOGO?

  • jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą;
  • prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce nie dłużej niż 5 lat
  • osiągając przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż 3 lata
  • posiadasz dokument potwierdzający zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub
  • kontynuowaniem procesu inwestycyjnego.

CO ZYSKASZ?

  • obsługa prawna due diligence spółki oraz wsparcie w zakresie analizy formalnoprawnej umowy inwestycyjnej / umowy spółki wraz z oceną warunków ochronyprawnej oraz ryzyk z punktu widzenia Twojego biznesu
  • analiza lub przygotowanie umów z kontrahentami oraz wsparcie negocjacyjne
  • konsultacje prawne związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością
  • maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy wynosi 20 tys. zł i jest w 100% finansowana z budżetu państwa (nie wymaga wkładu własnego)
  • na realizację Programu przeznaczono łącznie 500 tys. zł.

TERMIN NABORU

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 15 października 2018 r. lub do wyczerpania dostępnej puli środków.

W ramach współpracy przygotujemy dla Ciebie wniosek o dofinansowanie i załatwimy niezbędne formalności związane z pozyskaniem i rozliczeniem finansowania.

Michał Górecki
Radca Prawny | Wspólnik Zarządzający
Doniec Górecki & Partnerzy Sp.k.

tel: +48 602 399 449
e-mail: m.gorecki@dgp.legal