zakaz prowadzenia działalności
zakaz prowadzenia działalności

Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności i pełnienia funkcji w spółkach jako bat na dłużników

W obecnym stanie prawnym zakaz prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje zarówno działalność gospodarczą prowadzoną na własny rachunek, jak również pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być orzeczony na okres od trzech do dziesięciu lat.

Zakaz taki może być orzeczony miedzy innymi wobec:

  • osoby, która ze swojej winy – będąc do tego zobowiązanym – nie złożyła w odpowiednim terminie od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości (będzie to zatem dotyczyło np. członka zarządu spółki, która stała się niewypłacalna, a mimo to zarząd nie złożył w powyższym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości jak i niewypłacalnego przedsiębiorcy zaciągającego dalsze zobowiązania),
  • dłużnika będącego osobą fizyczną lub członkiem organu osoby prawnej (np. członek zarządu sp. z o.o.) lub reprezentantem spółki handlowej nieposiadającej osobowości prawnej (np. wspólnik spółki jawnej), która swoim celowym działaniem lub niedbalstwem doprowadziła do niewypłacalności dłużnika

Często sama informacja, że będą podejmowane działania mające na celu doprowadzenie do orzeczenia takiego zakazu, sprawia, że dłużnik znajduje pieniądze na nasze wymagalne należności.

Więcej o orzecznictwie dotyczącym zakazu prowadzenia działalności i pełnienia funkcji w spółkach i innych działaniach windykacyjnych:

Paweł Doniec, Radca Prawny DGP

p.doniec@i-dgp.com