newsletter_DGP_dofinasowania_szansa_dla_firm

Zamierzasz wdrożyć nowy produkt lub innowacyjne rozwiązanie i chcesz je zabezpieczyć prawnie? Jest nowa szansa dla firm szukających pieniędzy na ochronę prawną.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca, w kwietniu bieżącego roku ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności Przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Konkurs jest szansą dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, by opracowane przez nich wynalazki mogły zostać objęte ochroną prawną.

W ramach Poddziałania 2.3.4 PO IR dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące: uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (w tym: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) oraz realizacji ochrony prawa własności przemysłowej.

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu została przeznaczona pula 50 mln zł, w tym 4,44 mln zł dla MŚP z województwa małopolskiego oraz 45,56 mln zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z pozostałych województw Polski.

Konkurs trwa od 16 maja do 28 grudnia 2017 roku i został podzielony na 4 etapy, tak by Wnioskodawcy składający wcześniej wnioski mogli wcześniej dowiedzieć się o wynikach. Przedsiębiorcy mogą starać się o aż 50% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu.

W skład tego wchodzą: koszty uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw rejestracji wzorów przemysłowych. A także: koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z  przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia oraz koszty uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego. Dodatkowo, w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zalicza się: koszty związane z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony. Podlegają temu także opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu oraz koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

Jeśli Twoja firma myśli o zabezpieczeniu prawnym swojego produktu lub innowacyjnego rozwiązania ten konkurs może być znakomitą możliwością dla pozyskania potrzebnych na to działanie funduszy! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o konkursie lub wziąć w nim udział zapraszamy do kontaktu!

Ewelina Piwowarska | specjalista ds. funduszy UE i finansowania