Pod koniec lipca 2017 roku Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Co zmieni nowa regulacja i jakie ma znaczenie dla właścicieli firm?

Nowy projekt dotyczy przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. To często małe, rodzinne firmy, niekiedy budowane przez pokolenia. Są bardzo istotnym elementem polskiej gospodarki – szacuje się, że działa ich nawet 2 miliony. Trzeba zaznaczyć, że jako okres największego rozkwitu tego typu działalności wskazywany jest początek lat dziewięćdziesiątych, co oznacza, że coraz więcej ich właścicieli przekracza 60. rok życia. Z tego względu tak ważne jest uregulowanie kwestii ich losu po ewentualnej śmierci przedsiębiorcy.

Ułatwienia tylko dla przedsiębiorstw jednoosobowych

Obecnie ze śmiercią właściciela tego rodzaju firmy wiążą się bardzo poważne konsekwencje dla jej działania. Wygasają umowy handlowe, koncesje i zezwolenia. Rozpoznawalna już marka zanika, co ma ogromne znaczenie dla lokalnego rynku. Ludzie zatrudnieni w przedsiębiorstwie tracą pracę. Odbudowywanie firmy na nowo oznacza spore koszty, potrzeba na to także czasu.

Czym jest zarząd sukcesyjny?

Propozycja Ministerstwa Rozwoju przewiduje możliwość kontynuowania działalności gospodarczej dzięki instytucji zarządu sukcesyjnego – zarządu przedsiębiorstwem w spadku. W założeniu ma go sprawować jedna osoba, która nie tylko będzie umocowana do czynności sądowych i pozasądowych w zakresie zarządu, ale też zostanie do ich wykonywania zobowiązana.

Z nowym projektem wiąże się szereg zmian w zakresie rachunkowości – m.in. możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych w przypadku kontynuowania działalności a także przesunięcie obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz złożenia sprawozdania finansowego na czas odwołania zarządcy lub wygaśnięcia zarządu (działu spadku).

Więcej swobody dla przedsiębiorców

Uproszczenie procedur związanych z sukcesją jednoosobowych przedsiębiorstw niewątpliwie pozwoli właścicielom na większą swobodę w ich działalności gospodarczej. Da im przekonanie, że pozycja na rynku, którą uda im się wywalczyć, przetrwa i będzie mogła być rozwijana przez spadkobierców.

Stan na 31.08.2017