Doradztwo prawne w sprawach korporacyjnych oraz audyt wewnętrzny 

Maskpol S.A. jako członek holdingu Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest wiodącym polskim zakładem dysponującym nowoczesnym zapleczem badawczym i najnowszymi technologiami produkcji. Zakład produkuje w szczególności wyroby ochrony balistycznej: hełmy i kamizelki kuloodporne. Spółka posiada w swoje ofercie również produkty ochrony przed bronią masowego rażenia takie jak maski przeciwgazowe, odzież ochronną i sprzęt odkażający. Głównymi odbiorcami produktów firmy jest wojsko, policja, a także straż graniczna. Spółka uczestniczy w konsorcjach badawczo – rozwojowych, m.in. w ramach programu rozwijającego Zintegrowany Indywidualny System Walki Tytan.

www.maskpol.com.pl

Kancelaria Doniec Górecki & Partnerzy doradza Maskpol w sprawach korporacyjnych oraz świadczy usługi audytu prawnego.

Logo Maskpol