Obsługa prawna spółki na rynku kapitałowym, obsługa prawna wtórnych ofert publicznych akcji (SPO), obsługa korporacyjna, przygotowanie programu motywacyjnego 

Alumast SA to wiodący producent rozwiązań kompozytowych dla branży energetycznej, kolejowej, infrastruktury drogowej oraz reklamowej. Spółka oferuje w szczególności ultralekkie innowacyjne słupy kompozytowe. Oprócz działalności typowo produkcyjnej firma prowadzi intensywne prace badawczo – rozwojowe współpracując z krajowymi uczelniami technicznymi i ekspertami branżowymi. Grupa Kapitałowa Alumast SA jest eksporterem obecnym w ponad 30 krajach Świata. Kluczowymi rynkami spółki są państwa Unii Europejskiej. Akcje spółki notowane są na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

www.alumast.eu

Kancelaria Doniec Górecki & Partnerzy świadczy na rzecz Alumast SA obsługę prawną w zakresie spraw związanych z rynkiem kapitałowym i zewnętrznymi inwestycjami. Ponadto zajmujemy się aspektami korporacyjnymi funkcjonowania spółki. W szczególności obsługiwaliśmy trzy wtórne oferty publiczne akcji spółki (SPO). Nasza kancelaria przygotowała również oraz uczestniczyła we wdrożeniu programu motywacyjnego (programu opcji menedżerskich).

Logo NewConnectLogo Alumast