W zakresie usług świadczonych przez naszą firmę znajduje się profesjonalne doradztwo podatkowe, w tym w szczególności dwie wyróżniające nas specjalności: ceny transferowe i podatek od towarów i usług. Współpracuje z nami zespół doświadczonych doradców podatkowych, wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie (m.in. III miejsce na najlepszego doradcę podatkowego w zakresie VAT w rankingu Dziennika Gazety Prawnej).

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje m.in.:

  • bieżące doradztwo podatkowe, w szczególności w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych (CIT, PIT), podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych (ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości;
  • udzielanie konsultacji i opinii w zakresie prawa podatkowego;
  • sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe;
  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych.

Doradzając, przedstawiamy precyzyjne i praktyczne rozwiązania problemów podatkowych. Prowadzimy również postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne w imieniu naszych Klientów. reprezentujemy podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Sporządzamy:

  • pisma odwoławcze w postępowaniu podatkowym;
  • skargi w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • skargi kasacyjne w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Doradzamy Spółkom działającym w różnych branżach, spółkom prowadzącym działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz Spółkom z udziałem kapitału zagranicznego. Znamy meandry polskiego prawa podatkowego, a dzięki znajomości biznesu naszych Klientów jesteśmy w stanie zaproponować im nie tylko rozwiązania w zakresie bieżących problemów, lecz również rozwiązania zmierzające do bezpiecznego zwiększenia efektywności rozliczeń podatkowych.

Dokonujemy przeglądów podatkowych (audytów podatkowych), w tym przeglądy due diligence.

Wyróżnia nas praktyczna wiedza i doświadczenie, wnikliwość w analizowaniu spraw podatkowych i przede wszystkim skuteczność działań.

Szczegóły dotyczące świadczonych usług znajdują się tutaj.

Zainteresowanych konkretnym rozwiązaniem lub formą współpracy zapraszamy do kontaktu.