Dotacje na inwestycje na Śląsku i w Małopolsce
Dotacje na inwestycje na Śląsku i w Małopolsce

Dotacje na inwestycje na Śląsku i w Małopolsce.

Jeszcze w grudniu planowane jest uruchomienie naborów wniosków o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych firm z kategorii MŚP (zatrudniających do 250 pracowników) zarówno w województwie śląskim, jak i małopolskim.

Na Śląsku firmy mają możliwość pozyskania dotacji w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Maksymalna wysokość dotacji może wynieść 2 miliony zł, a poziom dofinansowania do 45%. Możliwe będzie zrealizowanie projektów polegających m.in. na zakupie środków trwałych (maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych etc.), zakupu wartości niematerialnych i prawnych (np. zakup oprogramowania), część środków może być przeznaczona na udział w targach czy misjach gospodarczych.

W Małopolsce natomiast w ramach poddziałania 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, TYP A: „Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego możliwe będzie pozyskanie dotacji do poziomu 55% wartości netto inwestycji polegającej na wdrożeniu wyników prac B+R (własnych, wykonanych przez podmiot zewnętrzny) celem wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług (np. uruchomienie pierwszej produkcji).

Ww. konkursy mogą pomóc zoptymalizować montaż finansowy planowanych inwestycji, pomóc w przyspieszeniu rozwoju firmy. Są to już ostatnie w tym roku konkursy inwestycyjne.

Więcej a temat Poddziałania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

Michał Potoplak, Dyrektor Fundusze UE

m.potoplak@i-dgp.com