Jak często osoby prowadzące działalność, pracownicy, asystenci stają w obliczu naglącego terminu i konieczności podpisania dokumentów? Taka sytuacja to przykład jeden z wielu. Czy mogę podpisać się za inną osobę i czy poniosę konsekwencje prawne? Bardzo często zarówno w sprawach prywatnych jak również biznesowych spotykamy się z problemem podrobienia podpisu pod dokumentem lub oświadczeniem. Wbrew pozorom jest to bardzo istotna kwestia w stosunkach cywilnoprawnych, a także skutkuje poważnymi konsekwencjami karnoprawnymi. ...
Read More
Zamierzasz wdrożyć nowy produkt lub innowacyjne rozwiązanie i chcesz je zabezpieczyć prawnie? Jest nowa szansa dla firm szukających pieniędzy na ochronę prawną. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca, w kwietniu bieżącego roku ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności Przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs jest szansą dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, by opracowane przez nich wynalazki mogły zostać objęte ochroną prawną. W ramach ...
Read More
22 maja 2017 r. Hotel Andel’s, ul. Pawia 3, Kraków godz. 10.30-14.00         Zapraszamy na VI edycję programu „Nie wystarczy być…kobietą”, który poświęcony jest różnym aspektom przedsiębiorczości i innowacyjności kobiet. Tegoroczna konferencja pt. "Czym jest startup i dlaczego jest dla wszystkich”, odbędzie się 22 maja br. w Krakowie i poświęcona zostanie idei startupów oraz próbie pomocy kobietom, które chciałyby aktywnie zaangażować się we własny innowacyjny biznes. Eksperci ...
Read More
Czy wynajmowanie wielu mieszkań zawsze oznacza działalność gospodarczą w świetle PIT? Inwestowanie w mieszkania na wynajem jest w Polsce popularną formą zagospodarowania wolnych środków, w szczególności gdy priorytetem jest ograniczenie ryzyka. Na rynku od wielu lat obserwowany jest stały trend spadkowy co do liczby udzielanych kredytów hipotecznych. Obecnie ponad połowa mieszkań nabywanych jest za gotówkę. Znaczna część w celach inwestycyjnych, ponieważ niskie stopy procentowe, a tym samym symboliczne oprocentowanie depozytów ...
Read More
odliczenia VAT DGP Kraków Działania budujące pozytywny wizerunek firmy a prawo do odliczenia VAT Wydatki na działalność społecznie użyteczną pozostają bez związku z działalnością opodatkowaną przedsiębiorcy i nie dają prawa do odliczenia VAT. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 29 marca 2017 r. (I SA/Kr 92/17). Wyrok jest nieprawomocny. Stan faktyczny przedmiotowej sprawy przedstawia się następująco. Spółka zajmuje się sprzedażą czasu reklamowego radia oraz przestrzeni reklamowej ...
Read More
los mniejszościowego wspólnika   Każdemu zdarzy się wcześniej czy później decyzja spontaniczna i nieprzemyślana. Jeżeli chodzi o impulsywny zakup batonika przy kasie szkoda zapewne nie jest zbyt duża. Jeżeli jednak polega na zaangażowaniu w spółkę z o.o. w roli mniejszościowego wspólnika, konsekwencje mogą być niekiedy bardzo dotkliwe i rozłożone na lata. W jakich sytuacjach najczęściej stajemy się mniejszościowym wspólnikiem w spółce z o.o.? W praktyce wydaje się, że najczęściej dochodzi do ...
Read More
prezes nie jest prezesem Często zdarza się nam zawierać umowy ze spółkami reprezentowanymi przez prezesów lub członków zarządu. Bardziej wnikliwi kontrahenci sprawdzają KRS takiej spółki i umocowanie zarządu do działania w jej imieniu. Jednak mimo zachowania przez nas najwyższej staranności może się okazać, że działająca za spółkę osoba w rzeczywistości bezprawnie podaje się za członka zarządu. Art. 18 § 2 KSH wprowadza zakaz dotyczący osób pełniących funkcje członka lub prezesa ...
Read More
  Dotacje na inwestycje na Śląsku i w Małopolsce Dotacje na inwestycje na Śląsku i w Małopolsce. Jeszcze w grudniu planowane jest uruchomienie naborów wniosków o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych firm z kategorii MŚP (zatrudniających do 250 pracowników) zarówno w województwie śląskim, jak i małopolskim. Na Śląsku firmy mają możliwość pozyskania dotacji w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Maksymalna wysokość dotacji może wynieść 2 ...
Read More
Używane oprogramowanie można odsprzedać wraz z licencją Używane oprogramowanie można odsprzedać wraz z licencją Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-166/15 (Ranks i Vasiļevičs) orzekł, że osoba, która kupiła oryginalną wersję programu komputerowego, objętego licencją na nieograniczone używanie, może odsprzedać używane oprogramowanie wraz z licencją. Nielegalna jest już natomiast sprzedaż kopii zapasowej . W powyższym wyroku Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że zgodnie z unijnymi przepisami wydawca programu komputerowego mający prawa autorskie do niego ...
Read More
trzeba upaść, aby się podnieść Kiedy trzeba upaść (aby się podnieść)? Wejście życie z dniem od 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978) oznaczało nie tylko wprowadzenie nowych przepisów regulujących postępowania restrukturyzacyjne, lecz również fundamentalne z praktycznego punktu widzenia zmiany w przepisach Prawa upadłościowego. W szczególności na uwagę każdego menedżera wyższego szczebla (obecnie już nie tylko ...
Read More