Przekazany do konsultacji projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych budzi spore kontrowersje. Nic dziwnego, ponieważ znajdują się w nim również zapisy o jawności danych osobowych wszystkich akcjonariuszy. Czy jest się czego obawiać?   Po wejściu w życie proponowanych zmian, czyli – zgodnie z ustaleniami – od drugiego kwartału 2018 r. papierowe akcje na okaziciela zostaną wycofane na rzecz wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Wpisowi miałoby podlegać imię i nazwisko posiadacza akcji oraz ...
Read More
Pod koniec lipca 2017 roku Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Co zmieni nowa regulacja i jakie ma znaczenie dla właścicieli firm? Nowy projekt dotyczy przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. To często małe, rodzinne firmy, niekiedy budowane przez pokolenia. Są bardzo istotnym elementem polskiej gospodarki – szacuje się, że działa ich nawet 2 miliony. Trzeba zaznaczyć, że jako okres największego rozkwitu tego typu ...
Read More
Jak dotąd, co do zasady, dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne z tytułu najmu mogły być opodatkowane według stawki 18% i 32% bądź, w przypadku, gdy usług tych nie świadczono w ramach działalności gospodarczej, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 8,5%. Rząd dąży jednak do zmian.   Od 1 stycznia 2019 roku ma obowiązywać limit, osiąganego z tytułu najmu, przychodu, którego przekroczenie uniemożliwi opodatkowanie tego przychodu zryczałtowanym podatkiem na poziomie 8,5%. Zaproponowany przez ...
Read More
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o VAT wprowadzający mechanizm podzielonej płatności (split payment). Pierwotnie zakładano, że nowe przepisy wejdą w życie już w styczniu 2018 roku. Ministerstwo Finansów przesunęło jednak ten termin po konsultacjach z bankami, które, jak się okazało, potrzebują więcej czasu na dostosowanie swoich systemów informatycznych do nowego prawa. Ostatecznie termin wdrożenia split payment przesunięto o trzy miesiące. Mechanizm podzielonej płatności zacznie więc obowiązywać od 1 kwietnia 2018 ...
Read More
  DGP jest nowoczesną firmą doradczą świadczącą usługi profesjonalne z zakresu finansowania przedsięwzięć, kreowania strategii biznesowych, obsługi projektów na rynku kapitałowym (rynek publiczny i prywatny), fuzji i przejęć, doradztwa prawnego i podatkowego. Aby jeszcze bardziej usprawnić kontakt z klientami, nasza firma wdrożyła platformę komunikacyjną Cisco Spark. Współpracę między nawiązaliśmy ponad rok temu. Zainstalowaliśmy interaktywną tablicę - Spark Boarda oraz aplikację Spark. Poniżej przedstawiamy opinię Michała Góreckiego, wspólnika zarządzającego DGP, który ...
Read More
Od 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) zmianie uległy regulacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi i obowiązku sporządzania dokumentacji dla takich transakcji, czyli tak zwana dokumentacja cen transferowych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż powyższe zmiany są spowodowane przede wszystkim zobowiązaniem ...
Read More
Przedsiębiorca może zostać zmuszony do płacenia składek ZUS za cudzych pracowników. Regulacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przechodzą zwykle niezauważone. Tymczasem konsekwencją kontroli może być wyznaczenie firmy na płatnika składek ZUS za pracowników innej firmy... Od 13 czerwca 2017 r. obowiązuje nowy przepis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 38a ust. 1 tej ustawy. Nowe regulacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przechodzą zwykle bez echa. Wydawałoby się, że i w ...
Read More
Kto powinien opłacać abonament RTV? Czy obowiązek dotyczy wyłącznie osób prywatnych czy także przedsiębiorców? Czy opłacie podlegają także odbiorniki radiowe w samochodach? Kto może sprawdzić legalność posiadania urządzeń RTV? Zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych każdy, kto używa odbiorników radiofonicznych albo telewizyjnych powinien uiszczać opłatę abonamentową. Sytuacja ta dotyczy nie tylko osób prywatnych, ale również przedsiębiorców (niezależnie od formy prowadzonej przez nich działalności). Zatem, ...
Read More
 W zakresie usług świadczonych przez naszą firmę znajduje się profesjonalne doradztwo podatkowe, w tym w szczególności dwie wyróżniające nas specjalności: ceny transferowe i podatek od towarów i usług. Współpracuje z nami zespół doświadczonych doradców podatkowych, wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie (m.in. III miejsce na najlepszego doradcę podatkowego w zakresie VAT w rankingu Dziennika Gazety Prawnej). Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje m.in.: bieżące doradztwo podatkowe, w szczególności w zakresie podatku VAT ...
Read More
Wypłaty dywidendy nie są może najbardziej optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia podatku dochodowego, jednak w pewnym przypadkach bywa niezbędna. Podział zysku w spółkach kapitałowych wymaga jednak spełnienia szeregu formalności, o których czasami zdarza się zapominać. Czy sprawozdanie finansowe jest już zatwierdzone? Po pierwsze, co do zasady koniecznym warunkiem wypłaty dywidendy jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy uchwałą zwyczajnego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia oraz okoliczność, iż sprawozdanie to ...
Read More