Masz start-up? Negocjujesz umowę inwestycyjną z funduszem VC lub aniołem biznesu? A może znalazłeś już odbiorcę swojego produktu i chcesz uregulować szczegóły współpracy? Zgłoś sie do nas już dziś! DLA KOGO? jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą; prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce nie dłużej niż 5 lat osiągając przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż 3 lata posiadasz dokument potwierdzający zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego. CO ZYSKASZ? obsługa ...
Read More
Projekt skierowano w zeszłym tygodniu do sejmu, dotyczy transpozycji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem Główne założenia zmian W nowych przepisach zaproponowano m.in.: uszczegółowienie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa (chodzi głównie o jej formę i dostępność); wprowadzenie nowych środków ochrony prawnej w sytuacji naruszenia tajemnicy ...
Read More
#100zmianDlaFirm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców   24 października 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Zmiany te są jedną z propozycji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (pierwszego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców - #100zmianDlaFirm). Rozwiązania znajdujące się w projekcie ustawy w znaczny sposób zmniejszą obciążenia biurokratyczne, które obecnie obowiązują pracodawców i przedsiębiorców. Najważniejsze propozycje znajdujące się w projekcie ...
Read More
W 2018 roku firmy czeka duża rewolucja dotycząca zmian w zasadach ochrony danych osobowych.   Stanie się to za sprawą RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Rozporządzenie to weszło w życie już 17 maja 2016 r., natomiast zacznie ono obowiązywać ...
Read More
Sąd Najwyższy za rozszerzeniem odpowiedzialności zarządu za zobowiązania niewypłacalnej spółki   Sąd Najwyższy w swojej uchwale o sygnaturze III CZP 65/17 poruszył kwestię odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki zupełnie pozbawionej środków w sytuacji, gdy mimo to zaciąga ona nowe zobowiązania. Jak najnowsze orzecznictwo wpłynie na decyzje podejmowane przez zarząd i egzekucję roszczeń wierzycieli? 1 grudnia SN odpowiedział na pytanie prawne o odpowiedzialność w ramach art. 299 § 1 ksh ...
Read More
Czym jest fikcja doręczenia? Z terminem „fikcja doręczenia” możemy spotkać się w ramach różnych spraw sądowych oraz administracyjnych, co więcej może on dotyczyć każdego z nas. Fikcją doręczenia nazywane jest z góry przyjęte pod pewnymi warunkami założenie przyjmowane przez sądy lub organy, że skierowane do określonego odbiorcy pismo zostało skutecznie doręczone, pomimo, że w rzeczywistości adresat  pisma nie odebrał. Brak faktycznego doręczenia może wynikać z różnych przyczyn np. fizycznej nieobecności ...
Read More
Katowice 11.10.16 r. Podczas VI edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zespół DGP zorganizował autorską sesję panelową pn. ”Zarządzanie 2.0: źródło przewagi konkurencyjnej nowoczesnych polskich MŚP”. Omówiono między innymi rolę wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także kulturę organizacyjną.
Read More
Należyta staranność - czy jest możliwe uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z nieświadomym uczestnictwem w karuzeli podatkowej?   Podatnicy, którzy pomimo swojej uczciwości oraz staranności w doborze kontrahentów, stali się nieświadomymi uczestnikami łańcucha wyłudzenia VAT, ponoszą często z tego tytułu negatywne konsekwencje. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów administracyjnych, nie jest uprawnione wyciąganie negatywnych konsekwencji natury podatkowej wobec podatników, którzy pozostawali w dobrej wierze, przedstawili stosowne dowody ...
Read More
Sesja na temat:   „Jakie oczekiwania kształtuje współczesny rynek pracy? Pożądane kompetencje i kwalifikacje zawodowe - komponentami zawodowego sukcesu” Data: 19 X (czwartek) 2017, godz. 14.00-16.00 Miejsce: sala konferencyjna 25, w MCK, Katowice Rejestracja:  [rejestracja] Zagadnienia: Branże/sektory, w których występuje najwięcej wolnych miejsc pracy Za czym tęsknią pracodawcy? Profil kompetencyjny idealnego pracownika, Rynek pracownika – czego oczekuje współczesny kandydat Zawody pożądane przez pracodawców. Czy oferta edukacyjna podąża za aktualnymi trendami? Rady ...
Read More
Sesja na temat:   Oszczędzanie i inwestowanie – polskie i europejskie doświadczenia. Nowoczesne podejście do finansów polskiego przedsiębiorcy. Data: 19 X (czwartek) 2017, godz. 14.00-16.00 Miejsce: sala balowa B w MCK, Katowice Rejestracja:  [rejestracja] Zagadnienia: Polski pieniądz - wzrost potencjału kieszeni prywatnych, Jak odkładać i gdzie lokować zgromadzone środki? Oszczędzanie i inwestowanie: praktyczne modele działania i możliwości, Poczucie bezpieczeństwa społecznego budowane na społecznych zasobach finansowych. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni ...
Read More