Od Nowego Roku obowiązują dwie nowe ustawy: (1) o komornikach sądowych oraz (2) o kosztach komorniczych. W wyniku ich wprowadzenia uchylono Ustawę o komornikach sądowych i egzekucji. Znowelizowano także kodeks postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego. W skrócie, nowe akty prawne zbliżają na powrót wykonywanie zawodu komornika do sprawowania roli funkcjonariusza państwowego. Co więcej, poszerzają gwarancję ochrony dłużnika kształtując pewne uprawnienia dla wierzyciela.   Zmiany istotne z punktu widzenia wierzyciela. ...
Read More
Ustawodawca postanowił ulżyć przedsiębiorcom wprowadzając dodatkowe preferencje w zakresie obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. W mediach głośno ostatnio o nowym „małym ZUS” i obowiązku dokonania zgłoszenia nowego kodu ubezpieczenia w terminie do 8 stycznia. Czym tak naprawdę jest nowy „mały ZUS” i jak ma się do dotychczasowej preferencji znanej przedsiębiorcom pod określeniem „małego ZUS”? Kto może skorzystać z nowej ulgi? O tym przeczytają Państwo w naszym artykule.   Obowiązek zapłaty ...
Read More
Z ogromną satysfakcją informujemy o wygraniu kolejnego przetargu na obsługę prawną w zakresie wsparcia i doradztwa dla zespołów startupowych. W trakcie postępowania przetargowego złożona przez nas oferta okazała się najlepsza i nasza Kancelaria została wybrana do realizacji projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” realizowanego przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt jest częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej II: Wsparcie ...
Read More
W listopadzie weszła w życie Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ta reguluje zasady zarządzania przedsiębiorstwem osoby fizycznej po jej śmierci. Ustanowienie zarządcy ma zapewnić ciągłość istnienia i funkcjonowania firmy po śmierci przedsiębiorcy.   ZARZĄD PO ŚMIERCI Po śmierci przedsiębiorcy, jego przedsiębiorstwem będzie mógł zarządzać wyznaczony zarządca sukcesyjny. Taki zarządca może być ustanowiony przez samego przedsiębiorcę przed jego śmiercią, lub już po ...
Read More
W dniu 23 października ustawa została uchwalona przez Sejm, a 26 października przyjęta przez Senat bez poprawek Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W wyniku tej nowelizacji zmienią się zasady zaliczania w koszty wydatków w zakresie leasingu i użytkowania firmowych samochodów osobowych. W dniu 14 listopada Prezydent Andrzej Duda ...
Read More
Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 8 czerwca 2018 r. Konsorcjum Doniec Górecki & Partnerzy spółka komandytowa oraz Kasolik, Pawluś-Łapa Adwokacka spółka partnerska zostało wybrane do obsługi programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Usługa wsparcia prawnego dla startupów". W ramach naboru do programu przyjęto 39 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 669 795,00 PLN, z czego nasze Konsorcjum udziela na zlecenie PARP pomocy prawnej aż 17 młodym firmom. Założeniem programu ...
Read More
W dniu 13 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, zmiany dotkną m. in. wspólnego rozliczania się z podatku przez małżonków oraz zasad zbywania odziedziczonych nieruchomości. W przypadku podatku ...
Read More
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Proponowane rozwiązania mają na celu uwolnienie potencjału rozwojowego polskich przedsiębiorców. Twórcy projektu wskazują na potrzebę stworzenia dla przedsiębiorców z sektora MŚP mechanizmów, które zapewnią ochronę przed działaniami podmiotów nadużywających pozycji dominującej. Mali i średni przedsiębiorcy narażeni są obecnie zbyt często na utratę płynności finansowej wskutek działań przedsiębiorców o wielokrotnie wyższych środkach i potencjale. Poniżej ...
Read More
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Proponowane rozwiązania mają na celu uwolnienie potencjału rozwojowego polskich przedsiębiorców. Twórcy projektu wskazują na potrzebę stworzenia dla przedsiębiorców z sektora MŚP mechanizmów, które zapewnią ochronę przed działaniami podmiotów nadużywających pozycji dominującej. Mali i średni przedsiębiorcy narażeni są obecnie zbyt często na utratę płynności finansowej wskutek działań przedsiębiorców o wielokrotnie wyższych środkach i potencjale.   ...
Read More
Zgodnie z planowanymi zmianami w Ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej zmianie mają ulec zasady dotyczące składania korekt przez kontrolowanych podatników, przez co stracą oni możliwość dwukrotnego korygowania deklaracji. Albo podatnik zgodzi się z organem kontrolującym, tym samym tracąc prawo do żądania stwierdzenia nadpłaty podatku albo nie zgodzi się z wynikami kontroli, ryzykując zapłatę odsetek i ewentualne sankcje karnoskarbowe. Istnieje prawdopodobieństwo, że podobna zasada zostanie w przyszłości zastosowana również do postępowania ...
Read More