WYNAGRODZENIE DLA MAŁŻONKA KOSZTEM Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiła znacząca zmiana w rozliczaniu wynagrodzenia wypłacanego małżonkowi oraz małoletnim dzieciom. Wartość pracy małżonka podatnika oraz jego małoletnich dzieci nadal nie ...
Read More
ZMIANA TERMINU ZWROTU NADPŁATY Jak wspominaliśmy w poprzedniej części naszego artykułu o PIT, zmianie ulegnie termin zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania podatkowego. W przypadku złożenia zeznania w formie elektronicznej, termin ...
Read More
W 2019 r. nastąpił szereg zmian dot. podatku dochodowego od osób prawnych. O niektórych z nich pisaliśmy wcześniej (Zmiany w ustawach o PIT i CIT, Samochód osobowy – zmiany w ...
Read More
KASY FISKALNE ONLINE Zgodnie z pierwotnymi założeniami, planowano wprowadzić obowiązek stosowania kas fiskalnych online od stycznia 2019 r. Miał dotyczyć jedynie określonych branż: gastronomia, paliwa, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, usługi ...
Read More
NOWY JPK_VAT Od 1 lipca 2019 roku wdrożony zostanie nowy plik JPK_VAT. Jego przesyłanie ma zastąpić składane obecnie deklaracje VAT (VAT-7 i VAT-7K) oraz informację podsumowującą VAT-27. Nowy plik JPK_VAT ...
Read More
ZASADY OPODATKOWANIA VAT BONÓW W ramach zmiany ustawy o VAT z listopada 2018 r., od 1 stycznia opodatkowana została emisja i obrót bonami. Do ustawy wprowadzono definicję „bonu” oraz rozróżnienie ...
Read More
Ustawodawca postanowił ulżyć przedsiębiorcom wprowadzając dodatkowe preferencje w zakresie obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. W mediach głośno ostatnio o nowym „małym ZUS” i obowiązku dokonania zgłoszenia nowego kodu ubezpieczenia w ...
Read More