Author Paweł Machowski

Od Nowego Roku obowiązują dwie nowe ustawy: (1) o komornikach sądowych oraz (2) o kosztach komorniczych. W wyniku ich wprowadzenia uchylono Ustawę o komornikach sądowych i egzekucji. Znowelizowano także kodeks postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego. W skrócie, nowe akty prawne zbliżają na powrót wykonywanie zawodu komornika do sprawowania roli funkcjonariusza państwowego. Co więcej, poszerzają gwarancję ochrony dłużnika kształtując pewne uprawnienia dla wierzyciela.   Zmiany istotne z punktu widzenia wierzyciela. ...
Read More
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Proponowane rozwiązania mają na celu uwolnienie potencjału rozwojowego polskich przedsiębiorców. Twórcy projektu wskazują na potrzebę stworzenia dla przedsiębiorców z sektora MŚP mechanizmów, które zapewnią ochronę przed działaniami podmiotów nadużywających pozycji dominującej. Mali i średni przedsiębiorcy narażeni są obecnie zbyt często na utratę płynności finansowej wskutek działań przedsiębiorców o wielokrotnie wyższych środkach i potencjale. Poniżej ...
Read More
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Proponowane rozwiązania mają na celu uwolnienie potencjału rozwojowego polskich przedsiębiorców. Twórcy projektu wskazują na potrzebę stworzenia dla przedsiębiorców z sektora MŚP mechanizmów, które zapewnią ochronę przed działaniami podmiotów nadużywających pozycji dominującej. Mali i średni przedsiębiorcy narażeni są obecnie zbyt często na utratę płynności finansowej wskutek działań przedsiębiorców o wielokrotnie wyższych środkach i potencjale.   ...
Read More
W dniu 25 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wśród zmian, które ustawa ma na celu wprowadzić, znajdują się modyfikacje zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu w podatkach dochodowych dotyczących samochodów osobowych będących własnością lub używanych przez przedsiębiorców na podstawie umów leasingu, najmu czy dzierżawy.   MOTYWY ZMIAN Z ...
Read More
Ocena ryzyka prania brudnych pieniędzy – nowe obowiązki, wyższe kary Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723, dalej „Ustawa”) implementuje do polskiego porządku prawnego tzw. IV Dyrektywę AML (anti-money-laundering) Parlamentu Unii Europejskiej. Od 13 lipca obowiązują nowe przepisy, jednak to nie koniec zmian, bowiem PE już opublikował projekt V Dyrektywy AML.   OBOWIĄZKI PEP (POLITICALLY EXPOSED PERSONS) Nieuniknione w ...
Read More
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723, dalej „Ustawa”) implementuje do polskiego porządku prawnego tzw. IV Dyrektywę AML (anti-money-laundering) Parlamentu Unii Europejskiej. Od 13 lipca obowiązują nowe przepisy, jednak to nie koniec zmian, bowiem PE już opublikował projekt V Dyrektywy AML.   INSTYTUCJE OBOWIĄZANE ENUMERATYWNE WYLICZENIE Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów Ustawy wymienia enumeratywnie art. 2 Ustawy. Katalog jest ...
Read More