Monthly Archives Grudzień 2018

Z ogromną satysfakcją informujemy o wygraniu kolejnego przetargu na obsługę prawną w zakresie wsparcia i doradztwa dla zespołów startupowych. W trakcie postępowania przetargowego złożona przez nas oferta okazała się najlepsza i nasza Kancelaria została wybrana do realizacji projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” realizowanego przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt jest częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej II: Wsparcie ...
Read More
W listopadzie weszła w życie Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ta reguluje zasady zarządzania przedsiębiorstwem osoby fizycznej po jej śmierci. Ustanowienie zarządcy ma zapewnić ciągłość istnienia i funkcjonowania firmy po śmierci przedsiębiorcy.   ZARZĄD PO ŚMIERCI Po śmierci przedsiębiorcy, jego przedsiębiorstwem będzie mógł zarządzać wyznaczony zarządca sukcesyjny. Taki zarządca może być ustanowiony przez samego przedsiębiorcę przed jego śmiercią, lub już po ...
Read More
W dniu 23 października ustawa została uchwalona przez Sejm, a 26 października przyjęta przez Senat bez poprawek Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W wyniku tej nowelizacji zmienią się zasady zaliczania w koszty wydatków w zakresie leasingu i użytkowania firmowych samochodów osobowych. W dniu 14 listopada Prezydent Andrzej Duda ...
Read More
Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 8 czerwca 2018 r. Konsorcjum Doniec Górecki & Partnerzy spółka komandytowa oraz Kasolik, Pawluś-Łapa Adwokacka spółka partnerska zostało wybrane do obsługi programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Usługa wsparcia prawnego dla startupów". W ramach naboru do programu przyjęto 39 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 669 795,00 PLN, z czego nasze Konsorcjum udziela na zlecenie PARP pomocy prawnej aż 17 młodym firmom. Założeniem programu ...
Read More