Monthly Archives Październik 2018

Zgodnie z planowanymi zmianami w Ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej zmianie mają ulec zasady dotyczące składania korekt przez kontrolowanych podatników, przez co stracą oni możliwość dwukrotnego korygowania deklaracji. Albo podatnik zgodzi się z organem kontrolującym, tym samym tracąc prawo do żądania stwierdzenia nadpłaty podatku albo nie zgodzi się z wynikami kontroli, ryzykując zapłatę odsetek i ewentualne sankcje karnoskarbowe. Istnieje prawdopodobieństwo, że podobna zasada zostanie w przyszłości zastosowana również do postępowania ...
Read More
W dniu 25 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wśród zmian, które ustawa ma na celu wprowadzić, znajdują się modyfikacje zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu w podatkach dochodowych dotyczących samochodów osobowych będących własnością lub używanych przez przedsiębiorców na podstawie umów leasingu, najmu czy dzierżawy.   MOTYWY ZMIAN Z ...
Read More
Dzięki luce we wprowadzonych w lipcu bieżącego roku do ustawy o VAT przepisach o podzielonej płatności, dłużnicy podatkowi (i nie tylko) mogą w prosty sposób uniknąć egzekucji. Z mechanizmu split paymentu może skorzystać przedsiębiorca, który zalega z płatnościami na rzecz kontrahentów lub nie uregulował na czas podatków lub składek ZUS, o ile jego zaległość nie dotyczy podatku VAT.   SPLIT PAYMENT Mechanizm podzielonej płatności polega na zastosowaniu w transakcjach business ...
Read More
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie zmiany dotyczące prowadzenia akt pracowniczych. Pracodawcy będą mogli przechowywać dokumenty pracownicze przez krótszy okres czasu (10 lat) oraz decydować, czy chcą prowadzić akta pracownicze w postaci papierowej, czy elektronicznej.   Skrócenie okresu przechowywania Aktualnie pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres nie krótszy niż 50 lat. Przepisy wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. skrócą ten okres do ...
Read More