Monthly Archives Sierpień 2018

11 maja bieżącego roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie Ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji i niektórych innych ustaw, który wprowadza do polskiego porządku prawnego dyrektywę UE dotyczącą ochrony niejawnego know-how i niektórych informacji handlowych.   Zmiana w art. 11 UZNK Przede wszystkim zmianie ulega definicja czynu nieuczciwej konkurencji. W wyniku projektowanych zmian ma dotyczyć nie tylko ujawniania lub wykorzystania, ale też samego pozyskania informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zwłaszcza ...
Read More
W dniu 11 kwietnia 2018 roku wzięliśmy udział w spotkaniu o tematyce upadłościowej i restrukturyzacyjnej: "Bankructwo oraz jak się przed nim zabezpieczyć", zorganizowanym przez Krakowski Klub ASBiRO. Jako zaproszeni prelegenci z przyjemnością opowiedzieliśmy uczestnikom spotkania o tym, jak radzić sobie z dłużnikami wyprowadzającymi majątek, jak samemu nie zostać posądzonym o działanie na szkodę wierzycieli, zaprezentowaliśmy również szereg rozwiązań prawnych zarówno dla podmiotów zmagających się z problemami finansowymi, jak też dla ...
Read More
Od 9 lipca 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń majątkowych. Najważniejszą zmianą jest skrócenie terminu przedawnienia. Zróżnicowano również pozycję konsumenta i przedsiębiorcy. NOWY OGÓLNY TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ Ustawodawca skrócił ogólny termin przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat, przy czym roszczenia przedawniać się będą z końcem roku kalendarzowego. Wyjątek: Koniec terminu przedawnienia roszczeń przedawniających się krócej niż 2 lata pozostaje bez zmian. Przykład: Roszczenie z tytułu rękojmi o ...
Read More
To są prywatne dramaty. Ktoś poświęcił kawałek swojego życia, harował jak wół przez kilka lat, a później traci wpływ na losy firmy. Ludzie zazwyczaj się takimi rzeczami nie chwalą – mówi Michał Górecki, radca prawny specjalizujący się w tematyce start-upów. Tłumaczy na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy z funduszem VC, aniołem biznesu albo kontrahentem, by nie narazić się na kłopoty. Piotr Rosik: Zdarza się, że założyciele startupów zawierają z ...
Read More