Monthly Archives Maj 2018

Projekt skierowano w zeszłym tygodniu do sejmu, dotyczy transpozycji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem Główne założenia zmian W nowych przepisach zaproponowano m.in.: uszczegółowienie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa (chodzi głównie o jej formę i dostępność); wprowadzenie nowych środków ochrony prawnej w sytuacji naruszenia tajemnicy ...
Read More