Monthly Archives Sierpień 2017

Przekazany do konsultacji projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych budzi spore kontrowersje. Nic dziwnego, ponieważ znajdują się w nim również zapisy o jawności danych osobowych wszystkich akcjonariuszy. Czy jest się czego obawiać?   Po wejściu w życie proponowanych zmian, czyli – zgodnie z ustaleniami – od drugiego kwartału 2018 r. papierowe akcje na okaziciela zostaną wycofane na rzecz wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Wpisowi miałoby podlegać imię i nazwisko posiadacza akcji oraz ...
Read More
Pod koniec lipca 2017 roku Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Co zmieni nowa regulacja i jakie ma znaczenie dla właścicieli firm? Nowy projekt dotyczy przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. To często małe, rodzinne firmy, niekiedy budowane przez pokolenia. Są bardzo istotnym elementem polskiej gospodarki – szacuje się, że działa ich nawet 2 miliony. Trzeba zaznaczyć, że jako okres największego rozkwitu tego typu ...
Read More
Jak dotąd, co do zasady, dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne z tytułu najmu mogły być opodatkowane według stawki 18% i 32% bądź, w przypadku, gdy usług tych nie świadczono w ramach działalności gospodarczej, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 8,5%. Rząd dąży jednak do zmian.   Od 1 stycznia 2019 roku ma obowiązywać limit, osiąganego z tytułu najmu, przychodu, którego przekroczenie uniemożliwi opodatkowanie tego przychodu zryczałtowanym podatkiem na poziomie 8,5%. Zaproponowany przez ...
Read More
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o VAT wprowadzający mechanizm podzielonej płatności (split payment). Pierwotnie zakładano, że nowe przepisy wejdą w życie już w styczniu 2018 roku. Ministerstwo Finansów przesunęło jednak ten termin po konsultacjach z bankami, które, jak się okazało, potrzebują więcej czasu na dostosowanie swoich systemów informatycznych do nowego prawa. Ostatecznie termin wdrożenia split payment przesunięto o trzy miesiące. Mechanizm podzielonej płatności zacznie więc obowiązywać od 1 kwietnia 2018 ...
Read More
  DGP jest nowoczesną firmą doradczą świadczącą usługi profesjonalne z zakresu finansowania przedsięwzięć, kreowania strategii biznesowych, obsługi projektów na rynku kapitałowym (rynek publiczny i prywatny), fuzji i przejęć, doradztwa prawnego i podatkowego. Aby jeszcze bardziej usprawnić kontakt z klientami, nasza firma wdrożyła platformę komunikacyjną Cisco Spark. Współpracę między nawiązaliśmy ponad rok temu. Zainstalowaliśmy interaktywną tablicę - Spark Boarda oraz aplikację Spark. Poniżej przedstawiamy opinię Michała Góreckiego, wspólnika zarządzającego DGP, który ...
Read More