Monthly Archives Lipiec 2017

Od 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) zmianie uległy regulacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi i obowiązku sporządzania dokumentacji dla takich transakcji, czyli tak zwana dokumentacja cen transferowych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż powyższe zmiany są spowodowane przede wszystkim zobowiązaniem ...
Read More
Przedsiębiorca może zostać zmuszony do płacenia składek ZUS za cudzych pracowników. Regulacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przechodzą zwykle niezauważone. Tymczasem konsekwencją kontroli może być wyznaczenie firmy na płatnika składek ZUS za pracowników innej firmy... Od 13 czerwca 2017 r. obowiązuje nowy przepis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 38a ust. 1 tej ustawy. Nowe regulacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przechodzą zwykle bez echa. Wydawałoby się, że i w ...
Read More