Monthly Archives Czerwiec 2017

Kto powinien opłacać abonament RTV? Czy obowiązek dotyczy wyłącznie osób prywatnych czy także przedsiębiorców? Czy opłacie podlegają także odbiorniki radiowe w samochodach? Kto może sprawdzić legalność posiadania urządzeń RTV? Zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych każdy, kto używa odbiorników radiofonicznych albo telewizyjnych powinien uiszczać opłatę abonamentową. Sytuacja ta dotyczy nie tylko osób prywatnych, ale również przedsiębiorców (niezależnie od formy prowadzonej przez nich działalności). Zatem, ...
Read More
 W zakresie usług świadczonych przez naszą firmę znajduje się profesjonalne doradztwo podatkowe, w tym w szczególności dwie wyróżniające nas specjalności: ceny transferowe i podatek od towarów i usług. Współpracuje z nami zespół doświadczonych doradców podatkowych, wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie (m.in. III miejsce na najlepszego doradcę podatkowego w zakresie VAT w rankingu Dziennika Gazety Prawnej). Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje m.in.: bieżące doradztwo podatkowe, w szczególności w zakresie podatku VAT ...
Read More
Wypłaty dywidendy nie są może najbardziej optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia podatku dochodowego, jednak w pewnym przypadkach bywa niezbędna. Podział zysku w spółkach kapitałowych wymaga jednak spełnienia szeregu formalności, o których czasami zdarza się zapominać. Czy sprawozdanie finansowe jest już zatwierdzone? Po pierwsze, co do zasady koniecznym warunkiem wypłaty dywidendy jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy uchwałą zwyczajnego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia oraz okoliczność, iż sprawozdanie to ...
Read More
Jak często osoby prowadzące działalność, pracownicy, asystenci stają w obliczu naglącego terminu i konieczności podpisania dokumentów? Taka sytuacja to przykład jeden z wielu. Czy mogę podpisać się za inną osobę i czy poniosę konsekwencje prawne? Bardzo często zarówno w sprawach prywatnych jak również biznesowych spotykamy się z problemem podrobienia podpisu pod dokumentem lub oświadczeniem. Wbrew pozorom jest to bardzo istotna kwestia w stosunkach cywilnoprawnych, a także skutkuje poważnymi konsekwencjami karnoprawnymi. ...
Read More