Monthly Archives Maj 2017

Zamierzasz wdrożyć nowy produkt lub innowacyjne rozwiązanie i chcesz je zabezpieczyć prawnie? Jest nowa szansa dla firm szukających pieniędzy na ochronę prawną. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca, w kwietniu bieżącego roku ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności Przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs jest szansą dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, by opracowane przez nich wynalazki mogły zostać objęte ochroną prawną. W ramach ...
Read More
22 maja 2017 r. Hotel Andel’s, ul. Pawia 3, Kraków godz. 10.30-14.00         Zapraszamy na VI edycję programu „Nie wystarczy być…kobietą”, który poświęcony jest różnym aspektom przedsiębiorczości i innowacyjności kobiet. Tegoroczna konferencja pt. "Czym jest startup i dlaczego jest dla wszystkich”, odbędzie się 22 maja br. w Krakowie i poświęcona zostanie idei startupów oraz próbie pomocy kobietom, które chciałyby aktywnie zaangażować się we własny innowacyjny biznes. Eksperci ...
Read More
Czy wynajmowanie wielu mieszkań zawsze oznacza działalność gospodarczą w świetle PIT? Inwestowanie w mieszkania na wynajem jest w Polsce popularną formą zagospodarowania wolnych środków, w szczególności gdy priorytetem jest ograniczenie ryzyka. Na rynku od wielu lat obserwowany jest stały trend spadkowy co do liczby udzielanych kredytów hipotecznych. Obecnie ponad połowa mieszkań nabywanych jest za gotówkę. Znaczna część w celach inwestycyjnych, ponieważ niskie stopy procentowe, a tym samym symboliczne oprocentowanie depozytów ...
Read More
odliczenia VAT DGP Kraków Działania budujące pozytywny wizerunek firmy a prawo do odliczenia VAT Wydatki na działalność społecznie użyteczną pozostają bez związku z działalnością opodatkowaną przedsiębiorcy i nie dają prawa do odliczenia VAT. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 29 marca 2017 r. (I SA/Kr 92/17). Wyrok jest nieprawomocny. Stan faktyczny przedmiotowej sprawy przedstawia się następująco. Spółka zajmuje się sprzedażą czasu reklamowego radia oraz przestrzeni reklamowej ...
Read More