Krok wstecz, trzy kroki naprzód

Restrukturyzacje i upadłości

Zapewniamy wsparcie w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przeprowadzamy przez proces restrukturyzacji oraz zapewniamy profesjonalne przygotowanie upadłości. Zabezpieczamy interesy wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz doradzamy inwestorom zainteresowanym nabyciem przedsiębiorstwa lub składników majątkowych.

Postępowania restrukturyzacyjne

Przeprowadzamy kompleksową analizę sytuacji przedsiębiorstw zmagających się z problemami finansowymi i dobieramy optymalne rozwiązania mające na celu uniknięcie niewypłacalności. Zapewniamy wsparcie w postępowaniach restrukturyzacyjnych, w tym postępowaniach układowych i sanacyjnych, które poprzez zawarcie układu z wierzycielami umożliwiają dłużnikowi naprawę przedsiębiorstwa, oddłużenie, a w konsekwencji dają szansę na nowe otwarcie. Współpracując z doradcami podatkowymi, analitykami finansowymi i ekspertami z zakresu uzyskiwania finansowania zewnętrznego, oferujemy kompleksowe wsparcie na etapie przygotowywania wstępnego planu restrukturyzacyjnego, propozycji układowych, poszukiwania źródeł finansowania, uczestnictwa w negocjacjach z wierzycielami oraz reprezentacji w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego.

Postępowania upadłościowe

Oferujemy pomoc prawną podmiotom ubiegającym się o ochronę przed wierzycielami i otwarcie postępowania upadłościowego. Zapewniamy profesjonalne przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości wraz z kompletną dokumentacją prawną.

Zabezpieczenie interesów wierzycieli

Oferujemy pomoc wierzycielom firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub ogłoszono upadłość. Dokonujemy zgłoszeń wierzytelności, sporządzamy wnioski o wyłączenie mienia z masy upadłości, analizujemy propozycje układowe i podejmujemy szereg innych działań niezbędnych dla ochrony praw w toku postępowania oraz po jego zakończeniu. Kontrolujemy poszczególne etapy postępowania, pozostając w stałym kontakcie z syndykiem, zarządcą lub nadzorcą. Na zlecenie wierzycieli przygotowujemy również wnioski o ogłoszenie upadłości dłużników.

Wsparcie dla inwestorów

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz inwestorów zainteresowanych nabyciem przedsiębiorstwa upadłego (również w formie pre-packu) lub też poszczególnych składników likwidowanego majątku. Reprezentujemy inwestora w procedurze przetargowej, jak również na etapie negocjowania warunków sprzedaży z właścicielami oraz syndykiem masy upadłości.

Zespół Kancelarii

Oferujemy kompetentne doradztwo ekspertów prawnych skupionych na tworzeniu wartości dla Ciebie. Specjalizujemy się w obszarach prawa związanych z działalnością gospodarczą.

Zasady rozliczeń

Jesteśmy przejrzyści – określamy z góry zasady rozliczeń i szczegółowo dokumentujemy przebieg naszej pracy – zawsze wiesz ile i za co płacisz. Stosujemy modele wynagrodzeń dostosowane do specyfiki sprawy i charakteru relacji z klientem.

Stała miesięczna kwota obejmująca ustalony limit godzin doradztwa prawnego. Ten model wynagrodzeń umożliwia planowanie budżetu oraz negocjowanie szczególnych warunków współpracy. Na podstawie porozumienia SLA gwarantujemy określony poziom obsługi przy udziale dedykowanego opiekuna.
Wynagrodzenie oparte o stawkę godzinową, która podlega indywidualnym negocjacjom. Preferowany model rozliczeń przy współpracy doraźnej lub w razie braku możliwości precyzyjnego oszacowania zakresu zapotrzebowania na nasze usługi. Kładziemy nacisk na przejrzystość ustaleń dotyczących kwestii finansowych oraz zapewnienie pełnej informacji o wydatkach ponoszonych przez klienta w związku z realizacją zlecenia. Możliwe ustalenie maksymalnego budżetu dla przedsięwzięcia lub limitu wymagającego uzyskania dodatkowej autoryzacji.
Określona z góry kwota za prowadzenie danej sprawy lub usługi prawne w ramach określonego projektu. Znany z góry koszt usług doradczych niezależnie od czasu poświęconego przez nas faktycznie dla realizacji zlecenia. Wynagrodzenie może być płatne w kilku ratach, w tym częściowo jako zaliczka.
Wynagrodzenie mające zwykle charakter prowizji za osiągnięcie ustalonego celu (rezultatu) i wymierne efekty pracy naszego zespołu. Stosowane w sporach sądowych, negocjacjach z kontrahentami lub w innych okolicznościach wg ustaleń z klientem.

Nie chcę, żeby prawnik mówił mi, czego nie można. Zatrudniam go, aby wyjaśnij mi, jak zrobić to, co chcę zrobić.

— J.P. MORGAN —

Newsletter

Zapisz się na darmowy newsletter. Otrzymasz porady ekspertów w przystępnej formie i bezpłatny udział w webinariach.

  • Zmiany w PIT cz. 3

    WYNAGRODZENIE DLA MAŁŻONKA KOSZTEM Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiła znacząca zmiana w rozliczaniu wynagrodzenia wypłacanego małżonkowi oraz ma ...
    Read more
  • Zmiany w PIT cz. 2

    ZMIANA TERMINU ZWROTU NADPŁATY Jak wspominaliśmy w poprzedniej części naszego artykułu o PIT, zmianie ulegnie termin zwrotu nadpłaty wynikające ...
    Read more