Usługa: bieżąca obsługa prawna spółek

DGP świadczy usługi dla Flagowej Krainy Sp. z o.o. oraz jej spółki zależnej: Flagowa Krain Strefa Sp. z o.o. od początku 2013 roku. W okresie dotychczasowej współpracy zespół DGP prowadził bieżącą obsługę prawną spółek, w szczególności w zakresie doradztwa korporacyjnego i podatkowego, przygotowywał i uczestniczył w negocjacjach m.in. umów wspólników i umów inwestycyjnych (wyjście kapitałowe i nowa inwestycja w Spółkę zagranicznych partnerów), umów współpracy z partnerami handlowymi oraz obsługiwał pod względem prawnym inwestycję budowy nowej hali produkcyjnej i siedziby Flagowa Kraina Sp. z o.o. i Faber Polska Sp. z o.o.

Obsługiwano również sprawy zagraniczne (w tym prowadzenie kontaktów i negocjacji w języku angielskim), jak również dwujęzyczne przygotowania profesjonalnych, zaawansowanych dokumentów prawnych.