Usługa:  bieżące doradztwo prawne i podatkowe

W drugiej połowie 2015 roku DGP dokonało przekształcenia formy prawnej firmy Ekoplast ze spółki jawnej w spółkę akcyjną doradzając również w zakresie spraw organizacyjnych oraz w kwestiach podatkowych.

DGP świadczy również na rzecz Ekoplast S.A. bieżące doradztwo prawne i podatkowe oraz doradza w zakresie stworzenia struktury holdingowej, przygotowania spółki do oferty publicznej akcji, jak również obsługuje projekty deweloperskie.