Sztuka prawniczego hackerstwa

IT, technologia, aplikacje, startupy, venture capital

Doskonale rozumiemy kluczowe aspekty biznesowe, specyfikę i język branży. Zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne zarówno startupom, jak i rozwiniętym przedsiębiorstwom z sektora technologicznego. Pomagamy przeprowadzać transakcje oraz wspieramy projekty
inwestycyjne aniołów biznesu i funduszy venture capital.

Umowy IT

Obsługujemy projekty informatyczne związane z wdrażaniem w przedsiębiorstwach rozwiązań ERP / CMR. Negocjujemy umowy wdrożeniowe, licencyjne, serwisowe, umowy dotyczące przygotowania aplikacji lub ich elementów, a także umowy związane z rozwojem istniejącego oprogramowania. Pomagamy opracować modele biznesowe współpracy, doradzamy co do kluczowych warunków i parametrów jakościowych (SLA), poprzez instrumenty prawne wspieramy zarządzanie ryzykiem. Znamy międzynarodowe standardy branżowe i poruszamy się swobodnie w anglojęzycznym otoczeniu (obsługa projektów w języku angielskim).

Projekty webowe

Pomagamy w przygotowaniu i wdrażaniu projektów informatycznych opartych na rozwiązaniach sieciowych (e-sprzedaż, SaaS). Przygotowujemy pełną dokumentacje prawną (umowy, regulaminy, polityka prywatności, klauzule), doradzamy mi.n. w zakresie regulacji ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, własności intelektualnej, promocji i marketingu projektu.

Własność intelektualna

Zapewniamy profesjonalne zabezpieczenie własności intelektualnej w relacjach z partnerami, podwykonawcami i personelem oraz wsparcie prawne przy staraniach o patenty na wynalazki, rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Oferujemy instrumenty umożliwiające skuteczną ochronę informacji poufnych oraz baz danych. Przeprowadzamy specjalistyczne przeglądy due dilgence dla firm w zakresie prawa autorskiego i własności przemysłowej oraz szkolenia dla menedżerów i personelu prowadzone z punktu widzenia kluczowych problemów praktyki biznesowej. Reprezentujemy strony w sporach dotyczących własności intelektualnej.

Startupy, inwestorzy, venture capital

Wspieramy prawnie procesy związane z profesjonalnym uruchomieniem nowych projektów biznesowych. Obsługujemy transakcje kapitałowe – przeprowadzamy due diligence, opracowujemy i negocjujemy term sheet’y, umowy inwestycyjne oraz umowy wspólników. Doradzamy spółkom w procesie pozyskania finansowania – zapewniamy wsparcie w negocjacjach i transakcjach z udziałem funduszy private equity / venture capital, inwestorów branżowych i indywidualnych.

Programy motywacyjne, opcje

Przygotowujemy i wdrażamy zindywidualizowane programy motywacyjnego dla menedżerów i pracowników spółek w oparciu o warranty subskrypcyjne, obligacje, opcje lub inne instrumenty finansowe. Uwzględniamy kluczowe aspekty podatkowe i aktualne stanowisko organów podatkowych. Opracowujemy koncepcje i modele programów motywacyjnych oraz kompletną dokumentację prawną. Doradzamy w trakcie realizacji programu i zapewniamy wsparcie umożliwiające jego efektywne przeprowadzenie.

Exit planning, fuzje i przejęcia

Doradzamy przy planowaniu wyjść kapitałowych oraz maksymalizacji wartości firmy na potrzeby transakcji sprzedaży. Reprezentujemy strony w transakcjach sprzedaży lub nabywania spółek i przedsiębiorstw. Opracowujemy koncepcje i modele finansowania transakcji. Obsługujemy m.in. transakcje wykupu lewarowanego/menedżerskiego (LBO/MBO), odwrotne przejęcia (RTO) oraz nietypowe modele transakcje wymagających dostosowania istniejących instrumentów prawnych do szczególnych okoliczności. Zapewniamy doradztwo w zakresie możliwych sposobów optymalizacji podatkowej działań związanych z planowana transakcją.

Giełda

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne przy przeprowadzaniu pierwszych oferty publicznych (IPO) oraz wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku głównym GPW w Warszawie lub NewConnect. Współpracujemy z domami maklerskimi, doradcami finansowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w ofertę. Doradzamy w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

Zespół Kancelarii

Oferujemy kompetentne doradztwo ekspertów prawnych skupionych na tworzeniu wartości dla Ciebie. Specjalizujemy się w obszarach prawa związanych z działalnością gospodarczą.

Zasady rozliczeń

Jesteśmy przejrzyści – określamy z góry zasady rozliczeń i szczegółowo dokumentujemy przebieg naszej pracy – zawsze wiesz ile i za co płacisz. Stosujemy modele wynagrodzeń dostosowane do specyfiki sprawy i charakteru relacji z klientem.

Stała miesięczna kwota obejmująca ustalony limit godzin doradztwa prawnego. Ten model wynagrodzeń umożliwia planowanie budżetu oraz negocjowanie szczególnych warunków współpracy. Na podstawie porozumienia SLA gwarantujemy określony poziom obsługi przy udziale dedykowanego opiekuna.
Wynagrodzenie oparte o stawkę godzinową, która podlega indywidualnym negocjacjom. Preferowany model rozliczeń przy współpracy doraźnej lub w razie braku możliwości precyzyjnego oszacowania zakresu zapotrzebowania na nasze usługi. Kładziemy nacisk na przejrzystość ustaleń dotyczących kwestii finansowych oraz zapewnienie pełnej informacji o wydatkach ponoszonych przez klienta w związku z realizacją zlecenia. Możliwe ustalenie maksymalnego budżetu dla przedsięwzięcia lub limitu wymagającego uzyskania dodatkowej autoryzacji.
Określona z góry kwota za prowadzenie danej sprawy lub usługi prawne w ramach określonego projektu. Znany z góry koszt usług doradczych niezależnie od czasu poświęconego przez nas faktycznie dla realizacji zlecenia. Wynagrodzenie może być płatne w kilku ratach, w tym częściowo jako zaliczka.
Wynagrodzenie mające zwykle charakter prowizji za osiągnięcie ustalonego celu (rezultatu) i wymierne efekty pracy naszego zespołu. Stosowane w sporach sądowych, negocjacjach z kontrahentami lub w innych okolicznościach wg ustaleń z klientem.

Nie chcę, żeby prawnik mówił mi, czego nie można. Zatrudniam go, aby wyjaśnij mi, jak zrobić to, co chcę zrobić.

— J.P. MORGAN —

Newsletter

Zapisz się na darmowy newsletter. Otrzymasz porady ekspertów w przystępnej formie i bezpłatny udział w webinariach.

  • Zmiany w PIT cz. 3

    WYNAGRODZENIE DLA MAŁŻONKA KOSZTEM Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiła znacząca zmiana w rozliczaniu wynagrodzenia wypłacanego małżonkowi oraz ma ...
    Read more
  • Zmiany w PIT cz. 2

    ZMIANA TERMINU ZWROTU NADPŁATY Jak wspominaliśmy w poprzedniej części naszego artykułu o PIT, zmianie ulegnie termin zwrotu nadpłaty wynikające ...
    Read more