Buduj na solidnych podstawach

Branża budowlana, działalność deweloperska, infrastruktura, nieruchomości

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej firm budowlanych i deweloperskich, kontraktach budowlanych, transakcjach związanych z kupnem i sprzedażą nieruchomości, rynku infrastruktury przesyłowej i drogowej oraz w prawie budowlanym. Od lat pomagamy deweloperom mieszkaniowym jak i komercyjnym. Zabezpieczamy interesy firm budowlanych oraz inwestorów. Wspieramy najemców oraz wynajmujących powierzchnie handlowe, magazynowe i biurowe.

Kontrakty budowlane

Wspieramy zarówno inwestorów jak i wykonawców zabezpieczając ich interesy umowami budowlanymi. Problemy podwykonawstwa, kar umownych, robót dodatkowych czy odpowiedzialności kontraktowej zabezpieczamy na etapie tworzenia umowy bądź jej negocjowania. Reprezentujemy w procesach sądowych wynikłych na tle umów budowlanych. Pomagamy w ugodowym zakończeniu konfliktów pomiędzy inwestorami a wykonawcami, jak i pomiędzy wykonawcami a ich podwykonawcami.

Branża deweloperska

Kompleksowo doradzamy deweloperom mieszkaniowym i komercyjnym. Wspieramy w procedurach administracyjnych i w negocjacjach z wykonawcami. Pomagamy okiełznać prawnie budowę. Zabezpieczamy deweloperów umownie i wspieramy w trakcie negocjacji. W razie potrzeby reprezentujemy przed sądami i organami administracji wszelkich szczebli i instancji.

Obrót nieruchomościami

Tworzymy, negocjujemy i opiniujemy umowy kupna/sprzedaży nieruchomości. Mamy doświadczenie w obsłudze dużych transakcji – nieruchomości gruntowych jak i gotowych obiektów handlowych (marketów, galerii), magazynowych, mieszkaniowych i biurowych. Badamy stan prawny nieruchomości. Zapewniamy bezpieczeństwo transakcji i dbamy aby druga strona respektowała zapisy kontraktu. Każdą transakcję nieruchomościową analizujemy pod kątem podatkowym.

Umowy najmu i dzierżawy

Mamy bogate doświadczenie w komercjalizowaniu nieruchomości. Pomagamy wynajmować budynki i lokale handlowe na etapie negocjacji i tworzenia umowy. Wspieramy najemców galerii handlowych jak i interesy najemców oraz właścicieli magazynów i biur. Pomagamy przestrzegać zapisy umów najmu i dzierżawy. Wspieramy w egzekwowaniu należności od niesolidnych najemców lub dzierżawców.

Prawo budowlane

Wspieramy w przeprawie przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych. Pomagamy zaskarżyć niekorzystne rozstrzygnięcia organów budowlanych. Reprezentujemy inwestorów przed urzędami i sądami administracyjnymi. Pomagamy przy nagłych zmianach przepisów budowlanych. Mamy doświadczenie w negocjacjach z architektami, organami nadzoru i sąsiadami. Pomagamy egzekwować przestrzeganie prawa budowlanego przez wykonawców.

Zespół Kancelarii

Oferujemy kompetentne doradztwo ekspertów prawnych skupionych na tworzeniu wartości dla Ciebie. Specjalizujemy się w obszarach prawa związanych z działalnością gospodarczą.

Zasady rozliczeń

Jesteśmy przejrzyści – określamy z góry zasady rozliczeń i szczegółowo dokumentujemy przebieg naszej pracy – zawsze wiesz ile i za co płacisz. Stosujemy modele wynagrodzeń dostosowane do specyfiki sprawy i charakteru relacji z klientem.

Stała miesięczna kwota obejmująca ustalony limit godzin doradztwa prawnego. Ten model wynagrodzeń umożliwia planowanie budżetu oraz negocjowanie szczególnych warunków współpracy. Na podstawie porozumienia SLA gwarantujemy określony poziom obsługi przy udziale dedykowanego opiekuna.
Wynagrodzenie oparte o stawkę godzinową, która podlega indywidualnym negocjacjom. Preferowany model rozliczeń przy współpracy doraźnej lub w razie braku możliwości precyzyjnego oszacowania zakresu zapotrzebowania na nasze usługi. Kładziemy nacisk na przejrzystość ustaleń dotyczących kwestii finansowych oraz zapewnienie pełnej informacji o wydatkach ponoszonych przez klienta w związku z realizacją zlecenia. Możliwe ustalenie maksymalnego budżetu dla przedsięwzięcia lub limitu wymagającego uzyskania dodatkowej autoryzacji.
Określona z góry kwota za prowadzenie danej sprawy lub usługi prawne w ramach określonego projektu. Znany z góry koszt usług doradczych niezależnie od czasu poświęconego przez nas faktycznie dla realizacji zlecenia. Wynagrodzenie może być płatne w kilku ratach, w tym częściowo jako zaliczka.
Wynagrodzenie mające zwykle charakter prowizji za osiągnięcie ustalonego celu (rezultatu) i wymierne efekty pracy naszego zespołu. Stosowane w sporach sądowych, negocjacjach z kontrahentami lub w innych okolicznościach wg ustaleń z klientem.

Nie chcę, żeby prawnik mówił mi, czego nie można. Zatrudniam go, aby wyjaśnij mi, jak zrobić to, co chcę zrobić.

— J.P. MORGAN —

Newsletter

Zapisz się na darmowy newsletter. Otrzymasz porady ekspertów w przystępnej formie i bezpłatny udział w webinariach.

  • Zmiany w PIT cz. 3

    WYNAGRODZENIE DLA MAŁŻONKA KOSZTEM Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiła znacząca zmiana w rozliczaniu wynagrodzenia wypłacanego małżonkowi oraz ma ...
    Read more
  • Zmiany w PIT cz. 2

    ZMIANA TERMINU ZWROTU NADPŁATY Jak wspominaliśmy w poprzedniej części naszego artykułu o PIT, zmianie ulegnie termin zwrotu nadpłaty wynikające ...
    Read more